VI. Masa “İnanç ve Ahlak Masası” Erkekler Grubu


Ömer DİNLER
Ömer Faruk KOÇ
İsmail Burak KOÇ
Nurullah ÇETİN
Mehmet Ali ERGENEKON
Said Fatih SARI
Abdulaziz BİLGE

 • İnsan yaratılışının gereği olan inanç ile hayata başlar ve onunla değer kazanır. İnsanın asıl vazifesi iman ve duadır. Toplumsal düzenin ve refahın sağlanmasında beşeri kanunlar ilahi kanunlar ile desteklenmelidir ve ancak bu şekilde toplumsal düzen sağlanabilir.
 • İnsanın asıl vazifesi ve amacı ilahi ahlak ve güzel huylarla ahlaklanmaktır. Toplumsal ahlakın ve düzenin sağlanmasında din destekleyici ve tamamlayıcı bir unsurdur. Terakkinin; sanat, marifet ve ittifakla yalnızca Kur’an medeniyetine sarılarak olacağının bilinmesi lazımdır. Batının şekilci zihniyetine özenerek geleceğini düşünmenin bir yanılgı olduğu bilinmelidir.
 • Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ahlaki çöküntüye karşı inanç ve ahlaki değerleri muhafaza edebilmenin yolu cemaate intisap etmekle mümkündür. Toplumdaki yozlaşmaya direnç gösterebilmek için birlikteliğe ihtiyaç vardır. Bu birlikteliği sağlayabilecek en önemli etken cemaat şuurudur.
 • Eğer biz doğru İslamiyet’i ve İslamiyet’e layık olan doğruluğu anlayıp yaşayabilirsek, diğer dinlerin mensupları fevc fevc İslamiyet’e dahil olacaklardır.
 • Alem-i İslam’ın kapısı olan Türkiye’den yapılan müsbet ve menfi yayın ve neşirler tüm İslam alemini derinden etkilemektedir. Bu yüzden bizim bu alanda talep ettiğimiz yayın ve neşriyatlara daha çok dikkat etmemiz ve sonuçlarını düşünerek hareket etmemiz elzemdir. Ahlaki yönden duyarlı nesiller yetiştirmek için müsbet yazılı ve görsel yayınlar teşvik ve tercih edilmelidir.
 • Tahkiki imanı tesis eden Risale-i Nur insanların vicdanına manevi bir yasakçı koyarak toplumun asayişini gayet muntazam bir şekilde tesis etmektedir.
  Kalıcı ahlaki temellerin oluşturulmasında insan fıtratında var olan duygu, his ve latifelerin meşru dairede kanalize edilmesi lazımdır.
 • Fıtraten çok yüksek bir ahlaki mertebede yaratılan kadının toplum hayatında metalaştırılmasının ve teşhir edilmesinin önüne geçilmelidir. Aksi takdirde toplumdaki ahlaki çöküntünün çözüme kavuşamayacağının idrakine de varılması gerekir.
 • Hapishaneler ve eğitim kurumlarının işlevini tam manasıyla yerine getirmesi için Kur’ani ahlak dersini tam aşılayan Risale-i Nur başta olmak üzere ve diğer dini-ahlaki eserlerin okunması ve okutulması sağlanmalıdır. Çünkü bu manevi buhranın tek çözümü Kur’ani ahlak dersidir.
 • Esasında bir manevi boşluktan doğan yasal uyuşturucu hükmünde olan aşırı tüketim, faydasız işlerle aşırı meşguliyetler mütedeyyin insanların dahi dünyevi ve uhrevi hayatını tehlikeye atmaktadır. İsraf ve malayaniyat tarzındaki dindar insanların da hayatında helal gibi algıladığı haramların fark edilmesine dikkat çekilmelidir.
 • Yalnız beşerin koyduğu kanunlardan neşet eden sistemler toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Toplumun huzur, refah, ahlaki ve manevi temellerinin tesisi için vahyin getirilerine bina edilmiş bir sistem gereklidir.