IV. Masa “Hürriyet ve Adalet Masası” Erkekler Grubu


Muhammed Nedim SÖGÜT
Nurullah SERBEST
Muhammed Şifa GORAL
Aziz YILMAZ
Enes KAYA
Umut AVCI
Abdurrahman YAVUZYİĞİTOĞLU

  • Günümüz insanı, adaletin hakim olduğu bir düzende yaşamaya muhtaçtır ve bu düzenin nasıl olması gerektiğinin arayışı içerisindedir.
  • 2- İnsan, kainatın bir parçası olduğundan kainattaki kanunlar kendisi için de geçerlidir. Kainattaki adalet ve düzen; ilim, kudret ve iradenin bir araya gelmesiyle oluşur.
  • İnsan hak ve hürriyetleri istidat, ihtiyaç ve ızdırari lisanı ile istenilen haklardır. Bu haklar doğuştan gelen haklar olduğu için hiçbir şart altında askıya alınamazlar. Tüm bireylerin hakkı kanunla garanti altına alınmalı ve korunmalıdır. Bireyler kanuna ve şeriata aykırı olmayan hal ve hareketlerinde en güzel bir şekilde özgür olmalıdır.
  • Kur’an’ı Kerim’in 4 esasından biri adalettir. Adalet ahlaki bir kavramdır. Ahlak “kişisel iyi”, adalet ise “toplumsal iyi”dir. Adalet de hukukun idesi ve idealidir.
  • Cumhuriyet; adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. Cumhuriyet, özü itibariyle şeriatın bir gereğidir.
  • İnsana karşı hürriyet Allah’a karşı ubudiyeti kuvvetlendirir. İman ne kadar mükemmel olursa hürriyet o derece parlar.
  • Meşveret, ortak akılla düşünmeyi hareket etmeyi sağlar ve akl-ı selimi ortaya koyar.
  • Hürriyet’i şer’iye iki boyuttur. Birincisi, bireyin kendi nefsine zararı dokunmadan kendini hür olarak ifade etmesidir. Diğeri ise karşısındaki bireyin hürriyetini engellememesidir.
  • Alem- İslam’ın hem maddi hem de manevi terakkisi ancak hürriyet’i şer’iye iledir. Müslümanların ayaklarına konulmuş çeşit çeşit  istibdatların zincirlerini açacak ve Asya medeniyetini  ayağa kaldıracak en önemli unsurlar hürriyet ve adalettir.
  • Bediüzzaman istibdat, meşrutiyet ve cumhuriyet devirlerini yaşamış ender bir şahsiyettir. İstibdat dönemlerinde diktatör yönetimlere karşı durmuştur. Meşrutiyeti “meşrutiyet-i meşrua” yani semavi kaynaklı bir hürriyet anlayışıyla sahiplenmiş ve yerleşmesine çalışmıştır.