II. Masa “Barış Masası” Erkekler Grubu


Serdar ÇELİK
Ahmet Faruk KAYA
Mesut UFUK
Barış AKGÜL
Enes BOZKURT
Mehmet KAY
Osman YİĞİT
Yunus KAYAN

  • Evrensel birlik için umumi bir akla ihtiyaç vardır. O akıl ise Kur’an ve İnsaniyet-i Kübra olan İslamiyet’tir.
  • Peygamber Efendimiz ve sahabeler, toplumsal barış için örnek ve rol modeldirler.
  • İttihad-ı İslam; uhuvvet, ihlas ve müsbet hareketle mümkündür.
  • Şu milletin saadeti ve selameti, komşu ülkelerle ittifakı ve onlarla dost olmayı gerektirir. Bu dostluk mütezellilane olmamalı, izzet-i İslamiye ve milliyeyi muhafaza ederek musalaha yolları aranmalıdır.
  • Toplumda sosyal tabakalar arasındaki bağları kuvvetlendirmek için zekatın varlığı ve faizin kaldırılması şarttır.
  • Din ve fen ilimlerinin mezc ettirilerek sunulduğu Medresetüz-Zehra projesi, dünya barışı ve İslam Birliği’nin sağlanması için acilen hayata geçirilmesi gereken bir projedir.
  • Dünya Barışı için dostlara karşı mürüvvetkarene muaşeret, düşmanlara karşı sulhkarane muamele gerektir. Günümüz Batı dünyasında bir çok insanın hidayet nimetine kavuşmasının sebebi sulhtur, harp değil.
  • Bir Müslüman’ın her bir sıfatı İslamiyet’e uygun olmadığı gibi, kafirin her hareketi kafir olmak lazım değildir. Ehli kitapla ayrılığa düştüğümüz bazı noktaları görmezden gelerek ehli küfre karşı beraber hareket etmek zorundayız.
  • Terör ve anarşinin en mühim sebebi olan cehalet, zaruret ve ihtilaf’a karşı sanat, marifet ve ittifak ile mücehade edip; hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet ve serseriliği bırakıp itaat etmek ilkelerini hayata geçirmek gerektir.