Okuma Grupları

Okunmamış Bir Nietzsche – Hanımlara Mahsus
Nietzsche’ye ilgi duyan, araştırma ve çalışma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir. (Başvurular devam etmektedir.)

Muhâkemat Okumaları Erkeklere Mahsus
Mehmet Kaplan rehberliğinde Muhakemât eseri müzakere edilecektir. (Başvurular devam etmektedir.)

Bediüzzaman’ın Düşünce Evreninde Tasavvuf: Telvihat-ı Tis’a – Erkeklere Mahsus
Tasavvuf konularına ilgi duyan, tasavvuf üzerine araştırma ve çalışma yapanlar başvurabilir. (Başvurular devam etmektedir.)


Ana Konuları ile Klasik Mantık
İsmail Latif Hacınebioğlu rehberliğinde temel mantık kavram ve yaklaşımları müzakere edilmiştir.

Arabî İşârâtü’l-İ’câz Okumaları
İshak Özgel rehberliğinde İşârâtü’l-İ’câz’ın Arabî orijinal metni müzakere edilmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi’de Usûl’ül-İlim
Bahaeddin Sağlam rehberliğinde Bediüzzaman’ın felsefe, bilim ve din çatışmalarına yaklaşımı müzakere edilmiştir.

Ene Risalesi
Taha Burak Toprak rehberliğinde Bediüzzaman Said Nursi’nin Ene Risalesi müzakere edilmiştir.

Eski Said Dönemi Okumaları-I
Adem Ölmez ile Eski Said Dönemi Okumaları’nın birinci basamağı olan 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm‘e dair okuma grubu gerçekleştirilmiştir.

Eski Said Okumaları-II (Divan-ı Harb-i Örfî)
Adem Ölmez rehberliğinde Eski Said dönemi eserlerinden Divan-ı Harb-i Örfî müzakere edilmiştir.

Eski Said Okumaları-III
Ahmet Yıldız rehberliğinde Eski Said dönemi siyasî zemini ve dönemin öne çıkan kavramları müzakere edilmiştir.

Esma Okumaları
Senai Demirci ile Esma-i Hüsna okuma grubu gerçekleştirilmiştir.

Hadis Okumaları
Metin Karabaşoğlu ile Risale-i Nur rehberliğinde hadis usulü ve tarihçesi üzerine kapsamlı okumalar yapılmıştır.

İçtihad Risalesi
Veli Karataş rehberliğinde Bediüzzaman Said Nursi’nin İçtihad Risalesi müzakere edilmiştir.

İnsanın ve Kainatın Yaratılışına Dair Yaklaşımlar
Hakan Yalman ile insanın ve kainatın yaratılışına dair okuma ve müzakereler gerçekleştirilmiştir.

İnsanın Psikolojik Yapısı ve İşleyişi
Taha Burak Toprak rehberliğinde gerçekleştirilmiştir.

İslam Düşüncesinin Temelleri
İsmail Latif Hacınebioğlu rehberliğinde gerçekleştirilmiştir.

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim
Alparslan Açıkgenç rehberliğinde İslam bilim geleneğinin mahiyeti müzakere edilmiştir.

Kader Okumaları
Hakan Yalman ile kader ve kaderle ilişkili kavramlar üzerine okuma ve müzakereler gerçekleştirilmiştir.

Kader Okumaları-II
Hakan Yalman ile kader ve kaderle ilişkili kavramlar üzerine okuma ve müzakereler gerçekleştirilmiştir.

Kader Okumaları-III
Mustafa Said İşeri rehberliğinde kader ve kaderle ilgili meseleler müzakere edilmiştir.

Kader Okumaları-IV
Hakan Yalman rehberliğinde kader ve kaderle ilişkili kavramlar müzakere edilmiştir.

Kainatın Anlaşılmasında Ene
Hakan Yalman rehberliğinde Ene Risalesi olarak bilinen Otuzuncu Söz’de anlatılan tahavvülatı zerratın hikmeti ve kainatın anlaşılmasındaki önemi müzakere edilmiştir.

Kainatın Anlaşılmasında Ene-II
Hakan Yalman rehberliğinde Ene Risalesi olarak bilinen Otuzuncu Söz’de anlatılan tahavvülatı zerratın hikmeti ve kainatın anlaşılmasındaki önemi müzakere edilmiştir.

Kavram Okumaları
Mustafa Said İşeri ve katılımcılar ile önceden belirlenen 10 kavram üzerine toplam 16 hafta süren okumalar yapılmıştır.

Kavram Okumaları – II
Mustafa Said İşeri, Prof. Dr. İsmail Latif Hacınebioğlu ve katılımcılar ile varlık tasavvuruna dair kavramlar üzerine toplam 6 hafta süren okumalar yapılmıştır.

Kıssa Okumaları-I
Semine Demirci rehberliğinde Bediüzzaman Said Nursi’nin anlatımı modellenerek Kur’an’da yer alan kıssalar müzakere edilmiştir.

Kıssa Okumaları-II
Semine Demirci rehberliğinde Bediüzzaman Said Nursi’nin anlatımı modellenerek Kur’an’da yer alan kıssalar müzakere edilmiştir.

Kıssa Okumaları-III
Semine Demirci rehberliğinde Bediüzzaman Said Nursi’nin anlatımı modellenerek Kur’an’da yer alan kıssalar müzakere edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Risale-i Nur ile Öğrenme Metodu
Kenan Demirtaş ile Risale-i Nur rehberliğinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye dair okumalar yapılmıştır.

Lâhika Okumaları-I
Av. Ahmet Özkılınç rehberliğinde Lahika Okumaları yapılmıştır.

Mantık Okumaları
İsmail Latif Hacınebioğlu danışmanlığında temel mantık kavram ve yaklaşımları müzakere edilmiştir.

Medrese Geleneğimiz ve Said Nursi’nin Eğitim Hayatı
Müfid Yüksel rehberliğinde medrese geleneğimiz ve Said Nursi’nin eğitim hayatı müzakere edilmiştir.

Mu’cizat-ı Kur’aniye Risalesi
Mustafa Said İşeri rehberliğinde Kur’an’ın mucizevî yönlerini izah ve ispat eden Mu’cizat-ı Kur’aniye Risalesi müzakere edilmiştir.

Muhâkemat Okumaları-I (Unsuru’l-Hakikat)
Mustafa Said İşeri rehberliğinde Muhâkemat’ın Birinci Makalesi olan Unsuru’l-Hakikat müzakere edilmiştir.

Muhâkemat Okumaları-II (Unsuru’l-Belâgat)
Mustafa Said İşeri rehberliğinde Muhâkemat’ın İkinci Makalesi olan Unsuru’l-Belâgat müzakere edilmiştir.

Risale-i Nur Kur’an’ı Nasıl Okur?
Senai Demirci ile Kur’an-ı Kerim ile Risale-i Nur ilişkisine dair okuma grubu gerçekleştirilmiştir.

Risale-i Nur Okuma Metodları
Levent Bilgi rehberliğinde Risale-i Nur’un hangi metodlarla okunabileceği müzakere edilmiştir.

Risale-i Nur’da Ene Hakikati
Kenan Demirtaş ile ene hakikatine dair okuma grubu gerçekleştirilmiştir.

Temel Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca) Eğitimi-I
Mahmut Kaplan rehberliğinde temel Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca) eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Temel Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca) Eğitimi-II
Mahmut Kaplan rehberliğinde temel Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca) eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Tefsir Olarak Risale-i Nur
Atilla Yargıcı rehberliğinde Risale-i Nur’un tefsir yönü müzakere edilmiştir.

Tefsir Tarihi ve Usulü
Veli Karataş rehberliğinde gerçekleştirilmiştir.

Yazarlık Okulu
Katılımcıların mentör Metin Karabaşoğlu gözetiminde yazma becerilerini geliştirmeleri için pratik yapmalarının sağlanacağı yazarlık okulu gerçekleştirilecektir.