V. Masa “Farklılıklar ve Kimlik Masası” Erkekler Grubu


Mehmet KAPLAN
Ramazan AĞIRAĞAÇ
Eyyüp SUBAŞI
Mehmet Said ANGI
Said BÜYÜKKÖSE
Selim TİĞİZ
Nurettin PEKEL

  • Hangi meslek grubundan olursa olsun kişilerin dini inançlarına göre giyinebilme özgürlüğü olmalı, hiç kimse tercihinden dolayı dışlanmamalıdır.
  • Empati sözde değil, özde; kimliklere ve farklılıklara uygulanmalıdır.
  • Eğitimciler ve yöneticiler bulunduğu bölgenin diline hâkim olmalı, herkes dilini özgürce kullanabilmelidir.
  • Toplumumuzun ve fertlerin ortak kabul edebileceği rol ve model olabilecek şahsiyetler nazara verilmelidir.
  • Farklılıklarımız ayrılık ve düşmanlık sebebi değil kültürel bir zenginliğimizdir.
  • Farklılıklara ve kimliklere kişilerin özgürlük alanı olarak bakılmalı, bu alana tecavüz edilmemeli, devlet ve birey bu alanı korumak için elinden gelenin en iyisini yapmalıdır.
  • Diller ve renkler farklı olsa da ruhun rengi yoktur.
  • Basın farklılıklardan çok ortak özellikleri ön plana çıkarmalıdır.
  • Mekânın insanın fıtratı ve kültürü üzerinde büyük bir tesiri vardır, Asya Avrupa’ya kıyas edilemez.
  • Anasır-ı Milliye’yi, nazara alan bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır.