II. Masa “Barış Masası” Hanımlar Grubu

HATİCE İŞCAN
ELİF SÖNMEZTEKİN
BERRANUR TÜRELİ
MERYEM YALÇIN
MERVE NİSA BAYBARA
MEHTAP ASLAN
ŞURANUR BİÇER
GÜLŞAH YILMAZ
ZEYNEP ERSÖZ
SEMA USLU
FATMANUR GİDAL

  • Aile içi şiddet olaylarının en büyük sebebi emniyet ve güvenin ortadan kalkmasıdır. İslam ahlakında aile içi hukuka çok büyük önem verilmiş; ayet ve hadislerle anne, baba, kardeş hakları korunmuştur. İmanın kuvvetlendirilmesi bu hastalıklara çare olup, yuvalarımızı cennet bahçesine çevirecektir.
  • Fıtrat dini olan İslamiyet barışı önce kişinin vicdanına yerleştirir. Hz peygamber bunu hayata geçirerek insanlığın saadet asrına ulaşmasında rehber olmuştur.
  • Bediüzzaman, eserlerinde insanı kendi nefsiyle karşı karşıya getirir. Hatalarını fark edip, nefs-i emmarenin ıslahına çalışan fert kendisi ve toplumla barışık hale gelir.
  • Barışı bozan temel etmenlerden biri enedir. Enenin; insanı Cenabı-ı Hakk’ı tanımaya ve O’na kulluk etmeye sevk etmesi beklenir. Ancak biz yerine ben ; “Ben mutlu olayım, sadece benim ülkem refah ve barış içinde yaşasın” düşüncesiyle enenin yaradılış gayesinden uzaklaştırılması bireyler ve milletler arasında anlaşmazlığın ve savaşların doğmasına yol açmaktadır. Oysa hakka ve hakikate kıymet veren, insanlığı kardeş gören kâmil iman sahibi kişilerin oluşturduğu toplumda kargaşa ve çatışma olmayacaktır.
  • Avrupa medeniyetinin temelsiz, çürük düsturlarına rağbet edilmesi; dünyevileşme ve nefsi arzuların ön plana çıkarılması, insanlığı gaddar bir canavar haline getirmektedir. Bugün dünyada gerçek ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için, Kur’ani düsturların yaşanılır hale getirilmesi gereklidir. İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet’in teşvik ettiği ve Kuran’ın emrettiği barışmaktır.
  • BM gibi adaleti ve hürriyeti sağlamak için kurulmuş kuruluşlar güçlü devletlerin yanında yer alarak dünyadaki savaş ve zulümlere son veremedi.  Dünya barışı İslam’ın evrensel değerleriyle elde edilebilir.
  • Müslümanlar, içinde yaşadıkları toplumda ve İslam milletleri arasında uhuvveti tahrip edecek davranışlardan uzak durmalıdır. Dünya milletleriyle umumi barış ortamının oluşmasına sebep olacak, inanç ve fikir birliğiyle sağlanan İttihad-ı İslam projesi gerçekleştirilmelidir.
  • İslam dininin temelleri olan rahmet, şefkat, muhabbet ile bütün dünya insanları uzlaştırılabilir. Tüm insanlığın saadetini esas alan İslamiyet, insanlığın en güzel yansımasıdır.