III. Masa “Refah Masası” Hanımlar Grubu

HAVVA YILDIRIM
SABİRE YÜCE
AYŞE GÖKÇE
AYFER UZUN
GÜLAY YILMAZ
MERVE ERGİN
MERVE KAHRAMAN
NAZLI SERTBAKAN

 • İnsanın hem dünya hem de ahîret hayatındaki refahı kendi mâhiyetini bilmesi ile gerçekleşir.
 • Bireysel refah toplumsal refahın kaynağıdır.
 • Zekât kayıp değil, ebedi bir kazançtır.
 • İman hizmeti ile meşguliyet geçimde kolaylık, rızkta bereket, kalpte ferah ve            sürurun  kaynağıdır.
 • Kanaat, şükür ve iktisat geçim sıkıntısının merhemidir.
 • İnsanlık İslam medeniyeti ile yükselir ve refaha ulaşır.
 • İnsanların refah düzeyi için din olmazsa olmaz esaslardandır. Dinsiz bir toplum asla istenilen refah düzeyine kavuşamaz.
 • Medya bireyin refahını sağlayabilecek önemli bir araçken, tahrip edici yayınlar buna engel olmaktadır.
 • Faiz toplum tabakaları arasında uçuruma sebep olurken, zekât köprü vazifesi ile sosyal tabakaları bir birine yakınlaştırır, sosyal bağları güçlendirir.
 • Yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insanın hakiki mutluluğundan bahsedilemez. Refah, cismen, kalben, ruhen cennette bulunmaktır.
 • Eşya israfı zaman ve hayat israfı ile doğru orantılıdır. İsraf refahı elde etmede engeldir.