I. Masa “Yaratılış Masası” Hanımlar Grubu

EMİNE BAHÇECİ
RÜVEYDANUR SEVİNÇ
SEVDENUR KURNAZ
ELİF ERDOĞAN
RABİA GÜLEZ
ZEYNEP YÜCETÜRK
DİLEK POLAT

  • Ben kimim(?), Beni kim yarattı(?) Bu dünyadaki vazifem nedir(?) gibi sorularla başta kendisini ve çevresini sorgulayan insan, ancak kendini ve kainatı okuduğu vakit bu sorulara cevap verebilmekte ve yaratılış hakikatine erişmektedir.
  • Geçmişten günümüze her medeniyet ya da uygarlık kendi değerleri çerçevesinde kainatın ve insanın yaratılış maksadını tanımlamakta ve bu çerçeveye göre hayat felsefesi ve vizyonu oluşmaktadır.
  • İnsan evrimci görüşün dediği gibi karmaşık bir canlı değil, aksine muazzam inkılaplara medar olmuş, kainat kitabının en külli ayetidir.
  • Yaratılışın en cemiyetli meyvesi olan insana güzel hasletleri netice verecek istidatlar verilmiştir. Ancak onu yüce yaratıcının rızası dairesinde istimal etmek ve iyiye kanalize etmek Ebu Bekirleri netice verirken bunun su-i istimali ise esfel-i safilin derelerinde boğulan Ebu Cehilleri netice vermektedir.
  • İnsan Cenab-ı Hakk’a intisabın en açık bir göstergesi olan ibadeti yerine getirmediği vakit kainattaki mahlukatın hukukuna tecavüz ettiği gibi maddeten musibetlere de maruz kalmaktadır.
  • Yaratılışı itibariyle insanda var olan ve had konulmayan bazı kuvvelerin sırat-ı müstakimde kullanması gerekirken ifrat mertebede kullanılması günümüzün en büyük problemlerinden birini teşkil eden zulüm ve tecavüzü netice vermektedir.
  • Yüce yaratıcı insanın fıtratına bir vahid-i kıyasi ve anahtar hükmünde tevdi ettiği eneyi, insan kendi nefsine ma’bud ve mahbup yapmakla inkar yoluna gitmektedir.
  • Bir sivri sineğin hayatını hakk-ı muhafaza eden yüce yaratıcının hafiz ismini layıkıyla idrak edemeyen ehl-i dalalet, ebedi bir hayatın olmadığına inanmakta ve bu düşünce tarzı da insanın sefahate düşmesini netice vermektedir.
  • Yaratılışı itibariyle fıtratına ebed arzusu derç edilen ve ebede müştak olan insanın şu muvakkat olan dünya hayatında bir türlü doymak bilmemesi ve sürekli iyiyi, güzeli, mükemmeli istemesi, ebedi bir hayatın olduğuna apaçık bir delil olduğunu göstermektedir.
  • İnsan bütün varlık alemi namına ‘ iyyake na’ büdü ‘ diyebilecek bir kabiliyetle yaratılmıştır. Bu denli ehemmiyet kesb eden insanın Cenab-ı Hakk’a karşı en ehemmiyetli vazifesi ona olan kulluğun en açık göstergesi imandır.