VIII. Masa “Kültür, Sanat ve Dil Masası Deklarasyonu”


Abdülaziz Bilge
Hatice İşcan
İlknur Güneş
Mehmet Emin Çalgan
Mehmet Türk
Merve İriyarı
Merve Yalçın
Mustafa Usta
Nihal Bora
Ömer Dinler
Samed Avcı
Serdar Çelik

1- Sanatın hareket alanını belirleyen en önemli ölçülerden biri edeb-i İslamiyedir. Sanat, İslam ve Kur’an edebi ile edeplenmeli ve bu edep dairesinde kendine uygun bir hareket alanı çizmelidir.
2- Musiki, duyguları harekete geçiren bir unsur olduğu kadar, farklı toplumlardan insanları ortak duygu etrafında birleştirme özelliğine de sahiptir. Bu nedenle ittihat için musikinin evrensel dili kullanılmalıdır.
3- İslam dininin dili, Kur’an dilidir. Bu dilin öğrenilmesi İslam âlemini bir araya getirip sevgi bağlarını kuvvetlendirdiği için gereklidir.
4- Uluslararası platformlarda söz sahibi olunabilmesi ve farklı milletlerden Müslümanlarla diyalog kurulabilmesi için başta İngilizce olmak üzere yaygın dünya diller öğrenilmeli ve kullanılmalıdır.
5- Yarışmalar, olimpiyat oyunları, müzik ve film festivalleri gibi etkinliklerin halkları birbirine yakınlaştırdığı bilinmektedir. İslam âleminde de her yıl farklı bir ülkede toplumların birbirlerini tanımalarını sağlayan oyunlar, festivaller, şölen ve sergiler düzenlenmelidir.
6- İslamiyet’in ulviyetini ve hakikatlerini yaymak olan i’la-yı Kelimetullah’ı gerçekleştirebilmek için edebiyat, sinema, tiyatro gibi sanatsal faaliyetlere önem verilmelidir.
7- İttihad-ı İslam’ın tesisi için medya mecraları aktif olarak kullanılmalı, bu mecralarda İslam’ın ahlakını ve birleştirici özelliklerini ön plana çıkaran programlar yapılmalıdır.
8- Müslüman entelektüellerin birikimlerini paylaşıp geliştirebilecekleri çok dilli dergi, kitap, gazete gibi yayınlar yapılmalı; panel, sempozyum, kongre gibi organizasyonlar düzenlenmelidir
9- Bediüzzaman Said Nursi’nin Medresetüzzehra projesi örnek alınarak, fen ve din ilimlerinin birlikte okutulduğu uluslararası üniversiteler kurulmalıdır.