V. Masa “İktisat Masası Deklarasyonu”

Ahmet Tahir Uçkun
Gamze Aydın
Gülnihal Gönüllü
İbrahim kılıç
Mustafa Çetinkaya
Nur Hilal Erkut
Rabia Tuğba Yıldız
Sedat Önen

1- İktisat, yalnız ekonomik alanlara değil ferdî ve sosyal alanlara da işaret eden çok yönlü bir kavramdır.
2- İktisat, Hakîm isminin bir tecellisidir. Hakîm ismi, Allah’ın hiç bir işinde ve yarattığı kâinatta, eksik veya fazla bir şey olmadığını ifade eder.
3- İktisat Risalesi; insan-kainat ilişkisini yeniden düzenleyen, iktisadın öznesi olan insanla iktisat edilecek olan tüm nimetlerle ve o nimetlerin asıl sahibiyle bağlantısını Kur’anî düzlemde tam olarak kuran ve düzenleyen bir eserdir.
4- İktisat Risalesi’nde Kur’an ve sünnet kaynaklı iktisat prensipleri çerçevesinde önerilen ekonomik model, İttihad-ı İslam idealinin önemli bir parçası olacaktır.
5- Kapitalizm ve Sosyalizm gibi Batı düşüncesinin ürünü olan ekonomik modeller, insanı yanlış tanımladıkları için beşeri sefahat, israf ve yoksulluğa sürüklemişlerdir. İttihad-ı İslam’ın önündeki engellerden biri, İslam dünyasının bu modellerin -bilhassa kapitalizmin- etkisi altında olmasıdır.
6- İslam toplumlarının çoğunluğunun esir ve ecir (ücretlilik) devrinden malikiyet ve serbestiyet devrine geçememesi, İttihad-ı İslam’ı engellemeye devam etmektedir.
7- Çeşitli yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin olan İslam toplumlarının genelde yoksul olması dikkat çekicidir. İttihad-ı İslam’ı engelleyen yoksulluğun ortadan kaldırılması için İslam toplumlarının birbirleriyle olan iktisadî ilişkileri arttırılmalıdır. Bunu sağlamak için İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) gibi kuruluşların daha aktif olmaları ve her alanda daha fazla inisiyatif almaları gerekmektedir.
8- İnsanlık tarihinde bütün kötü ahlakın kaynağı olan “sen çalış ben yiyeyim” ve “ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne” anlayışının ortadan kaldırılması ancak zekâtın yaygınlaşması, kurumsallaşması ve faizin hayatımızdan çıkması ile mümkündür.
9- Hac ve oruç gibi ekonomik yönü olan ibadetler iktisat prensiplerinin İslam âleminde yaygınlaştırılması için birer fırsata dönüştürülebilir. Oruç ve Hac aylarında, İslam ülkeleri ve Müslümanlar arasındaki iktisadi konuların ele alındığı iktisat kongreleri düzenlenmelidir.