IX. Masa “İletişim Masası Deklarasyonu”


Ali Okçu
Ayşenur Erfidan
Aziz Yılmaz
Betül Yener
Burak Aktepe
Canan Aslı Demirtaş
Ece Çelen
Emre İnci
Ercan Karayiğit
Mehmet Çetinkaya
Umut Avcı
Zehra Açıcı

1- İletişim genel olarak; duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına iletilmesidir.  Etkileşimin olduğu her yerde iletişim; iletişimin olduğu her yerde etkileşim vardır.
2- Teknolojinin gelişmesi ile iletişim farklı bir boyut kazanmıştır. İletişimde ‘dijitalleşme’ olgusu, günümüz İslam coğrafyasında gerçekleşen hareketliliklerde önemli bir paya sahip olmuştur.
3- Medya; fert ve toplumlar arasındaki iletişimi sağlamak için ‘iletişim ağı’nın, ulusal ve uluslararası düzeyde kitlelere ulaştırılması noktasında önemli bir görev üstlenmektedir.
4- Vizelerin kalkması, İslam ülkeleri arasında ulaşımı kolaylaştırmıştır. Buna bağlı olarak Müslüman toplumlar arasındaki iletişim engellerinin kalkması İttihad-ı İslam’a önemli bir katkı sağlayacaktır.
5- Said Nursi’nin “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahı ile cihad edeceğiz.” tespitindeki mücadelenin başarılı olması için iletişim sanatına gereken önem verilmelidir. Sağlıklı iletişim bilişme, tanışma ve dayanışmayı netice verecektir.
6- Esas amacı i’lay-ı Kelimetullah olan Müslümanlar, birbirlerini sevmekle ve sevgi bağlarını güçlendirmekle yükümlüdürler. Said Nursi, bunu “müfritane irtibat” olarak ifade etmiştir. Müslüman toplumlar arasında, İttihad-ı İslam’ın tesisi ‘müfritane irtibat’ ile mümkündür. Bunun için de doğru ve sağlıklı bir iletişim gereklidir.
7- Bediüzzaman’ın iletişime verdiği önem, talebelerine olan hitaplarından anlaşılmaktadır. Hitap cümlelerinde motive eden, onurlandıran, şevk veren coşkun ifadeler kullanan Bediüzzaman, sağlıklı ve doğru iletişim örneklerini sunmaktadır.
8- Kalben, ruhen, fikren aynı paydada buluşan insanların, kardeşlik bağı içerisinde, meşru, müspet ve güvenilirliği olan ortamlarda bir araya gelmeleri, iletişim imkânlarını kullanmaları gerekir.
9- Hac ibadetinde Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde ortak meselelerini görüşmeli ve fikir alışverişinde bulunmalıdırlar.
10- Said Nursi’nin “Asya’nın bahtının miftahı, meşveret ve şuradır” tespiti rehber alınarak İslam devletleri arasında birçok alanda iletişimi sağlayacak ortak platformlar oluşturulmalıdır.