IV. Masa “Siyaset Masası Deklarasyonu”


Buğra Hepkanar
Çetin Kaska
Enes Kaya
Fatih Topaloğlu
Hakkı Hikmet Delikanlı
İbrahim Erdoğan
İbrahim Menek
Mehmet Fatih Doğan
Muhammed Şeref Ocak
Nurayşe Arı
Nurullah Parlakoğlu
Sabire Sözler
Yıldız Fırtına

1- İttihad-ı İslam, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis ederek İslam toplumunun iktisadi, siyasi, sosyo-kültürel her alanda dayanışmasını amaçlayan bir projedir. İttihad-ı İslam, coğrafi ya da idari bütünlükten öte, esas olarak fikir ve eylem birliği olarak algılanmalıdır.
2- Alem-i İslam’ın model kabul ettiği Türkiye’nin ‘rol model’ olabilmesi için tam demokrasiye geçmesi ve dış güçlerden bağımsız bir politika izlemesi şarttır. Bu da ancak Kemalizm gibi ideolojilerden arındırılmış demokratik bir anayasa ile mümkündür. Böylece temel hak ve hürriyetler tam anlamıyla sağlanacak, millet devletiyle barışacak ve alem-i İslam’a model olabilecek bir Türkiye ortaya çıkacaktır.
3- İslam alemi için dinamik bir etkiye sahip olan Hilafet müessesi, egemenlik vasıtası değil, dini bir birleştiricilik unsurudur. Demokrasi temeli üzerine kurulması beklenen bu müessese için dört halife dönemi uygulamaları örnek alınmalı ve İttihad-ı İslam için hilafet manasını üstlenen bir meclis tesis edilmelidir.
4- İttihad-ı İslam maneviyatının gerçekleşmesi için Risale-i Nur özel bir program olarak ele alınmalıdır. Said Nursi’nin tespit ettiği üzere, İttihad-ı İslam’ı yüz yıldan fazla geciktiren “adavete muhabbet” ve “çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat” hastalıklarına çözümler bir an önce pratiğe geçirilmelidir.
5- İttihad-ı İslam için başta Türkiye olmak üzere bütün İslam ülkeleri, kaybettikleri manevi kimliklerini kazanmalıdırlar. Bu noktada Ayasofya’nın ibadete açılmasının büyük bir sembolik değeri vardır.
6- Sömürgelikten kurtulup dikta yönetimlerine teslim olan İslam toplumlarında İttihad-ı İslam’ın devamlılığı için bireysel ve toplumsal alanda bilinçlenmeye önem verilmeli ve İslam toplumlarına etkin bir demokrasi kültürü kazandırılmalıdır. Bunun için “meşrutiyet-i meşrua” manasını taşıyan, halkın iradesini temsil eden meclisler oluşturulmalıdır.
7- İstibdadın her türlüsü –ilmi, siyasi, fikri-  yanlıştır. Bireylerin tam ve hakiki bir kul olması için İslam dairesi içinde sınırsız hür olması gerekir. Alem-i İslam’da yaşanan hadiseler hürriyet uyanışının başlangıcıdır.
8- İslam aleminde son bir yıl içerisinde meydana gelen gelişmeler ve uyanış hareketleri, gençliğin İttihad-ı İslam hedefi için etkinliğini gözler önüne sermektedir. Gençlerin sorumluklarının farkında olarak ilmi ve dini gelişimlerini sürdürmeleri sağlanmalıdır.