III. Masa “Nübüvvet ve Doğru İslamiyet” Erkekler Grubu

Katılımcılar:  Ekrem Hamza Alşan, Said Akça, Osman Gökçe, Nebi Karaman, Esat İnceman, Mehmet Kılıç

  1. Nübüvvet, insanın aslî vazifelerini gerçekleştirerek maddeten ve manen yükselmesini sağlayan; insanlığı saadete ulaştıracak gizli hazinelerin anahtarlarını sunan bir gerekliliktir.
  2. Peygamberler yalnızca İlâhî mesajları insanlara ulaştırmakla kalmamışlar, üstün sıfatları ve yaşayışları ile insanlığa her açıdan örnek olarak medeniyetlere öncülük etmişlerdir.
  3. Mevcudat içinde en kıymettar varlık insandır. İnsanlar içinde en kıymettar peygamberlerdir. Peygamberler içerisinde esma-i İlâhiye’ye en câmî ayine Hz. Muhammed (asm) olması hasebiyle doğru İslâmiyet’in kaynağı Sünnet-i Seniyyedir. Bu bağlamda nübüvvetsiz din anlayışı insanı dalâlete atan ve hüsrana uğratan tehlikeli bir anlayıştır.
  4. Bütün peygamberler vahyin temsilcisi olarak güzel ahlâk, adalet, fazilet, ibadet gibi değerleri insanlığa ulaştırmışlardır. Değerler kaybına uğrayarak hayatı perişan eden insanlık, nübüvvet silsilesinin insanlığa sunduğu reçetelere ihtiyaç duymaktadır.
  5. Peygamberler kavl-i leyyin ile İslâmiyet’i insanlara anlatmışlardır. Ahirzamanda bu anlatım metodu Risale-i Nur’da mevcuttur.