III. Masa “Nübüvvet ve Doğru İslamiyet” Hanımlar Grubu

Katılımcılar: Ayşenur Yıldırım, Betül Boruzan, Feyza Ertem, Zeynep Karahan, Betül Şeker, Tuba Nur Karakurt, Fatmanur Dalgıç, Fatıma Nur Hacınebioğlu, Rabia Demir, Hasret Aslan, Nur Sema Diler

1- İnsanlığın başlangıcı ile başlayan Nübüvvet: nebe’ kökünden gelip haber getiren manasındadır.

2- Evrensel ahlâk değerlerini kapsayan doğru İslâmiyet’i, asırlar boyu insanlığa getiren nübüvvet silsilesi olmuştur.

3- İnsaniyetin evrensel ahlâkî prensiplere ulaşması nübüvvetin gerekliliğini zarurî kılmaktadır.

4- Nebevî tebliğ metodu; yaşayarak örnek olma, vazife odaklı çalışma, muhabbet dilini kullanma, icbar yerine ikna etme, hal dilini kullanma, hür iradeyi esas alma, karşılık beklemeksizin çalışma, büyük bir sabır ve sarsılmaz bir sebat ve anlayışla mukabele etme esaslarına dayanmaktadır.

5- Peygamberler İlâhî hükümlerin hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden, herhangi bir eklemede bulunmadan insanlığa tebliğ ederek Doğru İslâmiyet’in sağlam bir kaynağı oluşturmuşlardır.

6- Doğru İslâmiyet’in anlaşılması ve yaşanması noktasında Mü’minlere düşen nebiler gibi söz ve davranış uyumunu kurup tebliğ vazifesine çalışmaktır.

7- Asrımızın tebliğ metodu, Nebevî metodu esas alan Risale-i Nur düsturlarında kendini göstermektedir.