I. Masa “Avrupa ve Doğru İslamiyet” Erkekler Grubu

Katılımcılar: Muhsin Er, Tayfur Gür, Hasan Türkmen, Veysel Karahan, Muhammed Vapur, Muhammed Agâh Özel

  1. Günümüz Avrupası İsevilik din-i hakikisinden aldığı feyizle hareket eden müsbet Avrupa ve felsefe-i tabiîyenin zulmetiyle hareket eden menfi Avrupa olarak iki farklı cereyanı temsil etmektedir.
  2. Felsefe-i tabiîyenin etkisi altındaki Avrupa medeniyeti, dayandığı kuvvet, menfaat, cidal (çatışma), menfi milliyet ve süfli hevesleri tatmin eden esaslarıyla insanlığı psikolojik bunalımlara ve yıkımlara sürüklemiştir.
  3. Doğru İslâm’ın neticesi olan Kur’ân medeniyeti ise hak, adalet, fazilet, muhabbet, samimî kardeşlik, teavün, ittihad ve tesanüd düsturlarıyla insanlığa saadet anahtarını sunmakta, insanlık olarak tekâmül etmenin yollarını göstermektedir.
  4. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerin Kur’ân-ı Kerîm’i mekteplerinde ders vermeleri ve İngilizlerin mühim hatiplerinin bir kısmının Kur’ân’ı İngilizce kabul ettirmeye çalışmaları gösteriyor ki Kur’ân-ı Kerîm bütün insanlığın kurtuluş reçetesidir.
  5. Bütün insanlığın ahlâksızlık, hazcılık, inançsızlık gibi ortak problemleri Bediüzzaman Said Nursî’nin Müslüman İseviler olarak vurguladığı Hıristiyanlarla hakikî dindar Müslümanların ittihadıyla çözülebilir.
  6. Müslümanlar, Bediüzzaman Said Nursî’nin Doğru İslâmiyet ve İslâmiyete lâyık doğruluk şeklinde ifade ettiği; Kur’ân-ı Kerîm’in insanın hayat-ı şahsiyesine, hayat-ı içtimaîyesine ve hayat-ı uhrevisine verdiği dersleri, fiil, hal ve sözleriyle hayata aktarırlarsa diğer dinlerin tâbileri de fevc fevc İslâmiyete dahil olacaklardır.