II. Masa “İnsaniyet-i Kübra ve Doğru İslamiyet” Erkekler Grubu

Katılımcılar: Bilal Said Parlakoğlu, Mustafa Sabri Kovancı, Ali Eşref Atıcı, Yunus Atıcı, Ömer Narin, Emrah Atay, Yasir Özer, Hakan Yaşar.

  1. Medeniyetin yapıtaşı insandır, insanın insaniyeti nispetinde medeniyet medeniyet olur.
  2. İnsan; kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiyye ve kuvve-i şeheviye noktasında esfel-i safilin ve âlâ-yı illiyyin arasında, sınırsız tedenni ve terakkiye müsait  bir varlıktır.
  3. İnsaniyet-i kübrayı ifade  eden İslâmiyet sayesinde insan mükemmel hale gelir. Bu noktada İnsaniyet-i Kübra; maddeten ve mânen terakki etmiş insanı ve insanlığı tanımlayan küllî bir kavramdır.
  4. İnsanın istikamette olması ve İnsaniyet-i Kübra hakikatine yakın olması, medeniyetin terakkisine ve istimrarına en önemli sebeptir.
  5. İslâmiyet insana; iffet, hikmet ve şecaat üzere bir istikamet çizmiş ve İnsaniyet-i Kübra’yı bu istikamet üzere kalıba oturtmuştur.
  6. İslâmiyet, İnsaniyet-i Kübra hakikatinin teorisini Kur’ân-ı Kerîm hakikatleri ile belirlemiş, pratiğini de Sünnet-i Seniyye hakikati ile ispatlamış ve mükemmel insanı Hz. Muhammed’in (asm) şahsında âleme göstermiştir.
  7. Beşeri, ihtiyacı olan saadet ve terakkiye sevk edecek kâmil insan tanımı; hak, hakikat, fazilet, rıza-i İlâhî, teavün ve tesanüd vb. esasları üzerine kurulu insaniyet-i kübra olan İslâmiyettir.