Lem'alar

Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'anın Zeyli, 353. sayfadasınız.

وَهُوَ لِكُلِّ دَۤاءٍ دَوَۤاءٌ Meâli: "Bu kitap her derde dermandır." Tevafukat-ı lâtifedendir ki, Re'fet Beyin birinci tesvidden gayet sür'atle yazdığı nüsha ile beraber, Hüsrev'in yazdığı diğer bir nüshada, ihtiyarsız, hiç düşünmeden satır başlarında gelen elif'leri saydık. Aynen bu وَهُوَ لِكُلِّ دَۤاءٍ دَوَۤاءٌ cümlesine tevafuk ediyor.Haşiye 1 Hem bu risalenin müellifinin Said ismine, bir tek farkla yine tevafuk ediyor.Haşiye 2 Yalnız, risalenin ünvanına ait yazıdaki bir elif hesaba dahil edilmemiştir.
Câ-yı hayrettir ki, Süleyman Rüştü'nün yazdığı nüsha, hiç elif hatıra gelmeden ve düşünmeden, 114 elif, 114 şifa-yı kudsiyeyi tazammun eden 114 suver-i Kur'âniyenin adedine tevafukla beraber, وَهُوَ لِكُلِّ دَۤاءٍ دَوَۤاءٌ şeddeli lâm bir sayılmak cihetiyle, 114 harfine tam tamına tevafuk ediyor.
ba
Yirmi Beşinci Lem'anın Zeyli
On Yedinci Mektup olup, Mektubat mecmuasına idhal edildiğinden buraya derc edilmedi.
ba

وَهُوَ لِكُلِّ دَۤاءٍ دَوَۤاءٌ Meâli: "Bu kitap her derde dermandır." Tevafukat-ı lâtifedendir ki, Re'fet Beyin birinci tesvidden gayet sür'atle yazdığı nüsha ile beraber, Hüsrev'in yazdığı diğer bir nüshada, ihtiyarsız, hiç düşünmeden satır başlarında gelen elif'leri saydık. Aynen bu وَهُوَ لِكُلِّ دَۤاءٍ دَوَۤاءٌ cümlesine tevafuk ediyor.Haşiye 1 Hem bu risalenin müellifinin Said ismine, bir tek farkla yine tevafuk ediyor.Haşiye 2 Yalnız, risalenin ünvanına ait yazıdaki bir elif hesaba dahil edilmemiştir. Câ-yı hayrettir ki, Süleyman Rüştü'nün yazdığı nüsha, hiç elif hatıra gelmeden ve düşünmeden, 114 elif, 114 şifa-yı kudsiyeyi tazammun eden 114 suver-i Kur'âniyenin adedine tevafukla beraber, وَهُوَ لِكُلِّ دَۤاءٍ دَوَۤاءٌ şeddeli lâm bir sayılmak cihetiyle, 114 harfine tam tamına tevafuk ediyor. ba Yirmi Beşinci Lem'anın Zeyli On Yedinci Mektup olup, Mektubat mecmuasına idhal edildiğinden buraya derc edilmedi. ba