Lem'alar

Lem'alar, Yirmi Üçüncü Nükte, 462. sayfadasınız.

Yirmi Üçüncü Nükte
 Tarafgirâne ve Risale-i Nur'a rakibâne söylenen sözlere mukabildir
Ger methetmekse tefahurla kendinizi maksadın,
Risale-i Nur'un en sönük yıldızının peykisiniz.
Zinhar seyyare zannetme kardeşim, Risale-i Nur'un,
Arz değil, âfitab dahi peykidir onun.
Pek yakında parlayacaktır âlemde Risale-i Nur,
Sönmez, belki gizlenir, zira nûrun alâ nûr.
Bir nur ki, bahr-i hakikat ve mahz-ı hidâyettir o.
مَنْ اَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِىِّ وَمَنِ اهْتَدٰى 1 yı oku.
Haktan olmaz şikâyet, belki maksat hikâyet.
Şer'in üzere giderken Hakka malûm,
Risale-i Nur'a ki eylemiştim hem de hizmet,
Risale-i Nur ki, Aliyyü'l-Murtezâ ve Gavs-ı Âzam,
Celcelûtiyede ve bazı kasâidde etmişler işaret.
Risale-i Nur ki urvetü'l-vüska, lenfisâm,
Temessük etmiştim, zira hem hidâyet ve ayn-ı hakikat,
Koydular bizleri ki orada durmuştu Yusuf aleyhisselâm
Hem de beraberimizde idi Hazret-i Üstad.
 Halil İbrahim
ba

Yirmi Üçüncü Nükte  Tarafgirâne ve Risale-i Nur'a rakibâne söylenen sözlere mukabildir Ger methetmekse tefahurla kendinizi maksadın, Risale-i Nur'un en sönük yıldızının peykisiniz. Zinhar seyyare zannetme kardeşim, Risale-i Nur'un, Arz değil, âfitab dahi peykidir onun. Pek yakında parlayacaktır âlemde Risale-i Nur, Sönmez, belki gizlenir, zira nûrun alâ nûr. Bir nur ki, bahr-i hakikat ve mahz-ı hidâyettir o. مَنْ اَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِىِّ وَمَنِ اهْتَدٰى 1 yı oku. Haktan olmaz şikâyet, belki maksat hikâyet. Şer'in üzere giderken Hakka malûm, Risale-i Nur'a ki eylemiştim hem de hizmet, Risale-i Nur ki, Aliyyü'l-Murtezâ ve Gavs-ı Âzam, Celcelûtiyede ve bazı kasâidde etmişler işaret. Risale-i Nur ki urvetü'l-vüska, lenfisâm, Temessük etmiştim, zira hem hidâyet ve ayn-ı hakikat, Koydular bizleri ki orada durmuştu Yusuf aleyhisselâm Hem de beraberimizde idi Hazret-i Üstad.  Halil İbrahim ba