Lem'alar

Lem'alar, Otuz Birinci Lem'a, 639. sayfadasınız.

Otuz Birinci Lem'a
 Şuâlara inkısam etmiş olup, On Dördüncü Şuâ Afyon mahkemesi müdafaası ve mektupları ve On Beşinci Şuâ ise "el-hüccetü'z-Zehrâ" olarak tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir.1
ba
Otuz İkinci Lem'a
 Eski Said'in en son telifi ve yirmi gün Ramazan'da telif edilen, kendi kendine manzum gelen "Lemeât" risalesidir. Sözler mecmuasında neşredilmiştir.
ba
Otuz Üçüncü Lem'a
 Yeni Said'in en evvel hakikatten şuhud derecesinde kalbine zâhir olan ve Arabî ibaresinde Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubâb, Zühre, Şule ve onların zeyillerinden ibarettir. Türkçe tercümesi Risale-i Nur Külliyatından Mesnevî-i Nuriye ismi altında intişar etmiştir.
ba

Otuz Birinci Lem'a  Şuâlara inkısam etmiş olup, On Dördüncü Şuâ Afyon mahkemesi müdafaası ve mektupları ve On Beşinci Şuâ ise "el-hüccetü'z-Zehrâ" olarak tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir.1 ba Otuz İkinci Lem'a  Eski Said'in en son telifi ve yirmi gün Ramazan'da telif edilen, kendi kendine manzum gelen "Lemeât" risalesidir. Sözler mecmuasında neşredilmiştir. ba Otuz Üçüncü Lem'a  Yeni Said'in en evvel hakikatten şuhud derecesinde kalbine zâhir olan ve Arabî ibaresinde Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubâb, Zühre, Şule ve onların zeyillerinden ibarettir. Türkçe tercümesi Risale-i Nur Külliyatından Mesnevî-i Nuriye ismi altında intişar etmiştir. ba