III. Masa “Risale-i Nur’un Varlık Algısı, İnsan ve Toplum”

“Risale-i Nur’un Varlık Algısı, İnsan ve Toplum”

Katılımcılar:
Ahmet Çelik (Oturum Başkanı)
Dr. Hakan Yalman (Sekreter)
Prof. Dr. Mahmut Kaplan
Doç. Dr. Hamit Saruhan
Taha Çağlaroğlu
Cener Kutlu
Muhammet Ezber
Mustafa Gökay
Fatih Adak
Mustafa Oral
Nevzat Bayhan
Sedat Dingil

 1. Risale-i Nur; varlığın temel problemleri olan özgürlük, hayatın anlamı, yalnızlık ve ölüme nübüvvet ekseninde çözüm getirmiştir.
 2. Risale-i Nur; insan, kainat ve Allah ilişkisini anlamlandırmada imanî ve insani bir dil ve söylem geliştirmiştir.
 3. Risale-i Nur, insanlık tarihini nübüvvet ve felsefe anlayışları çerçevesinde değerlendirerek ikisinin birlikteliğinin insanlığın mutluluğuna vesile olacağına vurgu yapmıştır.
 4. Risale-i Nur, madde ve mana bütünlüğünü, akıl ve vahyin birliğini hedefleyen tecdid yaklaşımı ile insanlığa bir çıkış yolu sunmaktadır.
 5. Risale-i Nur, ferdi kemalatın yanısıra bütün insanlığın inssaniyet-i kübra manasına ulaşmasını hedefleyen bir bakış açısı getirmiştir.
 6. Batı aklının bilimsel, teknik ve sosyal birikimi ile doğu irfanını bir araya getirmenin zemini olan empatinin, insaniyet-i kübra hizmetine sunulması Risale-i Nur bakışının bir yeniliği olarak kabul edilmelidir.
 7. İnsani bir dille önce İslam dünyasında sonra bütün dünyada komşuluk kültürünün geliştirilerek yaygınlaştırılması gereklidir.
 8. Varlığı yok sayan mistik anlayışla maddeyi asıl kabul eden materyalist bakış yerine Risale-i Nur her şeyin O’ndan bilindiği mana-i harfi anlayışını ortaya koymuştur.
 9. Kainatın deşifresi, fıtratın okunması şeklinde tanımlanarak varlığın okunmak üzere yazılmış bir mektup, Yaratıcı ile insan arasında bir iletişim vasıtası olduğu ifade edilmiştir.
 10. Risale-i Nur bakışının çağa sunduğu en önemli tekliflerden biri aklın ve vahyin insanlığa ulaşma kanallarının mezcedilmesidir.
 11. Risale-i Nur’daki estetik aklı ortaya çıkaracak bir Sanat Enstitüsü’nün kurulması acil ve zaruri bir ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir.