X. Risale-i Nur Kongresi


Bir Tecdid Hareketi Olarak Risale-i Nur

Risale-i Nur Enstitüsü, 28-29 Mart 2015/İSTANBUL

 

İslami literatürde dinle hayat arasındaki irtibatı aslına uygun olarak canlandırmak için kullanılan, dinin köklerine ve özüne sahip çıkmak amacını taşıyan, ‘esaslarına dokunmadan dini, asrın şartlarına göre yeni izah ve ispatlarla insanların anlayışına en uygun bir şekilde ortaya koyma’ anlamında bir ihya hareketi olarak düşünülen tecdid kavramı; son yıllarda bilhassa İslam aleminin bir çok alanda yaşadığı krizler nedeniyle tekrar gündemimize girmiştir.

İslam toplumlarının genelini tehdit eden ve genel bir çöküşe işaret eden bozulma hali karşısında entelektüel ve kalıcı çözümler üretememek, geleceğimizi şekillendirebilecek yeni paradigmaların geliştirilmesi ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Tecdid kavramı ve bu kavramın işaret ettiği Risale-i Nur, bu imkanları içinde barındıran özelliklere sahip olması nedeniyle, yeniden, bir çok yönüyle incelenmeyi beklemektedir. Tecdid kavramının anlam haritası İslam milletlerinin tarih boyunca yaşadığı süreçle yakından ilgilidir. Bununla birlikte bu kongrenin temel amaçlarından biri, bu tarihsel arkaplandan ziyade günümüz İslam toplumlarının dinle bağını doğru ve aslına uygun bir şekilde kuracak imkanları tartışmak ve bu hususta Risale-i Nur’un tecdidî yönlerini ele alarak insanımıza ve genel olarak da İslam toplumlarına yol göstermektir.

Buradan hareketle 10. Risale-i Nur Kongresi’ninin ana başlığı “Bir Tecdid Hareketi Olarak Risale-i Nur” olarak belirlendi ve konu başlıklarını beş masa etrafında tartışmaya karar verildi. Masa çalışmaları şu başlıklar üzerine yapıldı:

  1. Masa “Risale-i Nur’da din-siyaset-devlet telakkileri”
  2. Masa “Risale-i Nur’da tebliğ metodları ve eğitim”
  3. Masa “Risale-i Nur’un varlık algısı, insan ve toplum”
  4. Masa “Risale-i Nur’da Batı ve ittihad-ı İslam telakkisi”
  5. Masa “Risale-i Nur’da iman-ahlak ve ibadet” 

İnsanlığın insanlık vasfına uygun bir hayat tarzına kavuşabilmesi, insanî değerlerin kıymet kazanması ve dünya barışına katkı sağlayacak adımların atılması, asr-ı saadet ikliminin kan ve gözyaşıyla yoğrulan coğrafyalara ulaştırılabilmesi için Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’anî kavramlar çerçevesinde temellendirdiği değerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Said Nursî’nin fikirleri; İslam toplumlarının yaşadığı buhranları aşabilmesi, ülkemizin toplumsal çatışmalara varan problemlerini çözebilmesi, adaletsizlik, dışlayıcılık, terör ve savaşlarla mutsuz olan insanlığın huzura kavuşabilmesi için anlaşılmayı beklemektedir.

Kongrenin konusu olarak belirlenen “Bir Tecdid Hareketi Olarak Risale-i Nur” başlığı altında beş masa çalışması 28-29 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstistüsü’nde gerçekleştirildi. Farklı üniversitelerden yaklaşık 60 akademisyen, araştırmacı ve yazarın katıldığı kongre, 29 Mart Pazar günü saat 14.00’te Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen panel ile son buldu.

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde Prof. Dr. Ali Bakkal, Prof. Dr. Ahmet Battal, Doç. Dr. Furkan Aydıner, Kadir Akbaş ve Yazar Mustafa Akyol konuşmacı olarak yer aldı.

Afiş için tıklayınız.