II. Masa “Risale-i Nur’da Tebliğ Metodları ve Eğitim”

“Risale-i Nur’da Tebliğ Metodları ve Eğitim”

Katılımcılar:
Prof. Dr. Nurettin Abut (Oturum Başkanı)
Dr. Cafer Kaysıcı (Sekreter)
Prof. Dr. Aziz Kutlar
Doç. Dr. Abdullah Adıgüzel
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kadir Morgül
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe
Yrd. Doç. Dr. Faruk Soylu
Said Yetim
Yusuf Akbaş
Zübeyir Yıldız

 1. Bediüzzaman’a göre, insan dinsiz yaşayamaz. Çağımız insanında görülen bu bağlamdaki ruh yaraları iman ile tedavi edilir. Buna göre Risale-i Nur her yaş ve seviyeye uygun özgün eğitim ve tebliğ metodlarını benimser.
 2. Risale-i Nur muhatabı Allah yoluna davet ederken hikmet ve güzel öğüt ile çağırmak, şefkat ve merhamet ile yumuşak söz söylemek, müjdeleyip uyararak ve bâtılı tasvir etmeden davet etmek şeklindeki Kur’anî ve Nebevî tebliğ metodunu benimser.
 3. Risale-i Nur, tebliğ vazifesini yapan kişinin söylediği hususların doğruluğuna inanması, bilgili, ehliyetli, olgun ve ölçülü olması, öğütlerinde ifrat ve tefritten uzak olmasını önerir.
 4. Tebliğ ve eğitimde kavli leyyin ve ikna yolunu tercih eden Bediüzzaman, medenilere galebe etmenin icbar ile değil ikna ile olabileceğini belirtir.
 5. Risale-i Nur’a göre, tebliğ ve eğitim süreçlerinde insanların uğraş alanları, geçim kaynakları, temel değerleri ve benzeri özgün özelliklerin dikkate alınması gerekir. Bunun yanı sıra muhatabın istidat, bilgi ve hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.
 6. Said Nursi bir taraftan hakkın hatırının yüce tutulup hatıra feda edilememesini söylerken diğer taraftan bunun telkininin nezaket ile yapılmasını benimsemiştir. Ayrıca her söylenenin doğru olması ama her doğrunun da her yerde söylenmemesi gerektiğini ifade etmiştir.
 7. Said Nursi ferdi değil meşverete dayalı şahsi maneviyi esas alan eğitim ve tebliğ metodunu benimser.
 8. Risale-i Nur’a göre, öğretmenin rolü öğrenme ortağı olup, öğrenmenin ve araştırmanın yollarının açılmasına rehberlik eder.
 9. Risale-i Nur sadece kalbin keşif ve zevkleri ile değil belki akıl ve kalbin birlikteliği, beden, ruh ve duyguların dayanışması ile yüksek bir bilinç ve kemal derecesi kazandırır.
 10. Bediüzzaman eğitimde kolaylaştırıcı bir üslubu önerir. Temsil ile açıklama yolunu kullanır. Muhataba pozitif bakışı önerir.
 11. Bediüzzaman tebliğ sürecinde, cehennem ateşi ile korkutmak ve cennet ile müjdelemekten ziyade daha dünyada iken iman içinde bir cennet nimetini ve küfür içinde manevi bir cehennemin olduğunu gösterir.
 12. Bediüzzaman’ın Medresetüzzehra projesi yüksek bir medeniyeti netice veren muhteşem bir eğitim projesidir.
 13. Risale-i Nur, mutlak teslimiyet anlayışı değil, araştırmacı ve eleştirel bir eğitim anlayışı önerir.
 14. Said Nursi şefkat kahramanı olan kadınlar ile çocukların eğitimine özel önem vermiştir.