Rahmetle Anıyoruz

Değerli Enstitü sayfası okuyucuları,

Bugün son müceddid Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 41. sene-i devriyesi. Onu 23 Mart 1960’dakaybetmiştik. Aradan geçen 41 yıl, Bediüzzaman ve Risale-i Nur olayını daha iyi anlama ihtiyacını ortaya çıkardı.

Üstad eski Said dönemi eserlerinde bütün yazdıklarında ısrarlı olduğunu ifade etmişti. Bahsedilenmetinlerin yazılması üzerinden yaklaşık yüzyıl geçti. Bugün ehl-i insafın inkar edemeyeceği bir realite ile karşıkarşıyayız: Üstad Bediüzzaman’ın yazdığı Kur’an tefsirleri hayatın her alanında kendini ispat eden pratiklerhaline gelmeye başladı. Onun siyasete, Avrupa ile ilişkilere, ferdin İslâm’ı yaşama biçimine, hayatı ve gelişmeleriyorumlayışına ve sosyal problemlere dair yazdıkları, bugün daha iyi anlaşılıyor. Zaman öyle bir tefsir yaptı ki, günbegünonun görüşlerinin pratize edilişine şahit oluyoruz.

Onlarca yayınevi onun eserlerini basıyor; eserleri pek çok dünya diline tercüme ediliyor. Yüzlerce websitesinde Bediüzzaman ve Risale-i Nur’lar hakkında bilgi verilerek onun mesajı sanal ortamda neşr ediliyor. Türkiye onuneserlerini okuyan kişilerden oluşan bir medrese olduğu gibi, dünya da yavaş yavaş bu Medresetüzzehra’nın kapsamı içinegiriyor.

Üstad ve eserlerini anlayıp neşr etmeyi temel amaç edinen Yeni Asya gazetesi günlük yorumlarıyla bu çabasınıdevam ettirirken biz de Risale-i Nur Enstitüsü olarak, Enstitü sayfasını çıkarmıştık. Geçen yıl bugün ilk sayımızçıkmıştı; bugün bir yaşına girdik. Bir yıl boyunca çıkardığımız sayfalarımızda Risale-i Nur’daki çeşitlimeseleleri anlamaya çalıştık. Zaman zaman değerli okuyucularımızla istişare ettik, onların tenkit ve tavsiyelerinekulak verdik. Öyle görünüyor ki, Enstitü sayfası bir okul niteliği kazanmaya başladı. Siz değerli okuyucularmızbilgi hatalarından imla hatalarına kadar her konuda bizi ikaz ettiniz. Çalışmalarımızın yansımalarını görmek bizide sevindirdi.

Biz önümüzdeki yılda da Risale-i Nur’ları anlama çabamızı devam ettireceğiz. Risale-i Nur Enstitüsüakademik elemanları ve dışarıdan katkılarla telif olarak hazırlanan bu çalışmalarımızın, yine canlı katılımlarınızlagüzelleşeceğini düşünüyoruz. Fikirlerin çatışmasından hakikatin ortaya çıkacağına inanan bizler,kalemlerimizle düşünme zamanımızın geldiğine inanıyoruz.

Vefatının 41. sene-i devriyesinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi’ye Allah’tan rahmet diler, önümüzdeki dönemdede tenkit, tavsiye ve dualarınızı bekleriz.