Bediüzzaman’ın Düşünce Evreninde Tasavvuf: Telvihat-ı Tis’a – Erkeklere Mahsus

Tasavvuf konularına ilgi duyan, tasavvuf üzerine araştırma ve çalışma yapanlar başvurabilir. Program haftada bir ders, toplamda on bir ders olarak icra edilecektir. Her perşembe 20.00 – 21.30 saatlerinde gerçekleştirilecektir.

Okuma ve Müzakere Rehberi: Ahmet Feyzi Karabacak

Programa kayıt olmak için tıklayınız.

Başvuru Hakkında

  1. Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
  2. Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.
  3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik bir programdır. 
  4. Sosyal bilimler üzerine çalışma yapan ve ilgi duyanlar başvuru yapabilir. 
  5. Erkeklere mahsustur.
  6. %80 devam zorunluluğu vardır.

Program İçeriği

1. Hafta: Tasavvufun tarifi ve Telvihat’ı Tis’a

2. Hafta: Tasavvuf tarihi ve Tasavvufun hususiyyetleri

3. Hafta: Tasavvuf Tarihi Dönemleri (Zühd- Tasavvuf- Tarikat)

4. Hafta: Tasavvufun diğer ilimlerle münasebeti ve Tarikat çeşitleri 

5. Hafta: Kâinat tefekküründe metotlar (Seyr-i enfüsi ve seyri afaki) 

6. Hafta: Şeriat, Tarikat, Hakikat 

7. Hafta: Vahdet-i Vücut mesleği ve Ehl-i Sünnet

8. Hafta: Hakikat Mesleği (Akrebiyet ve Kurbiyet)

9. Hafta: Telvihat-ı Tis’a’da 8 Varta 

10. Hafta: Telvihat-ı Tis’a’da Tarikatın 9 Meyvesi

11. Hafta: İncelenen konuların değerlendirilmesi ve yeni açılımlar

Kaynak Okumalar

1. Bediüzzaman SaidNursi, Mektubat- 29. Mektup, 9. Kısım

2. Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat- 5. Mektup

3. Bediüzzaman SaidNursi, Mektubat- 18. Mektup 2. Mesele-i mühime

4. Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat- 28. Mektup 3. Mesele 2-3. Noktalar

5. Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye- 10. Mesele

6. Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye- Mukaddime

7. Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat 15. Mektup

8. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler- 27.Söz’ün Zeyli

9.  İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât, 1:87 (75. Mektup), 1:98 (91. Mektup) 1:99 (94. Mektup).

10. İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât, 1:70 (41. Mektup)

11. İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât, 1:72-72 (43.Mektup)

12. İbn Arabi, Fususu’l Hikem, Âdem Faslı

Son Başvuru Tarihi: 10 Ekim 2023

Program Tarihi

  • 12, 19 ve 26 Ekim, 2, 9, 16, 23 ve 30 Kasım, 7, 14 ve 21 Aralık, Perşembe

Mekân

  • Risale-i Nur Enstitüsü, Saat: 20:00 / 21:30