Okunmamış Bir Nietzsche – Hanımlara Mahsus

Nietzsche’ye ilgi duyan, araştırma ve çalışma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir. Program haftada bir ders, toplamda on bir ders olarak icra edilecektir. Her pazartesi 19.00 – 20.30 saatlerinde gerçekleştirilecektir.

Okuma ve Müzakere Rehberi: Mahmut Hatunanaoğlu

Programa kayıt olmak için tıklayınız.

Başvuru Hakkında

 1. Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
 2. Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.
 3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik bir programdır. 
 4. Sosyal bilimler üzerine çalışma yapan ve ilgi duyanlar başvuru yapabilir.  
 5. Hanımlara mahsustur.
 6. %80 devam zorunluluğu vardır.

Program İçeriği

1. Hafta: Güç İstenci, Efendi-Köle Ahlakı, Soykütük

2. Hafta: Amor Fati & Bengi Dönüş, Tanrı Öldü

3. Hafta: Übermensch & Çöl, Apollon & Dionysos

4. Hafta: Putların Alacakaranlığı, Ecce Homo

5. Hafta: Deccal, Gelecekteki Felsefe, Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe

6. Hafta: Nietzsche Mektuplar-1

7. Hafta: Anti Felsefe Seminerleri, Nietzsche’nin Hayvanları

8. Hafta: Nietzsche & Modernizmden Queer Teoriye, Nietzsche Sokrates’i Neden Öldürdü?

9. Hafta: Nietzsche’nin Beşinci İncili, Nietzsche Ağladığında

10. Hafta: Politik Felsefede Nihilizm Sorunu, Nietzschenin Modernizm Eleştirisi, Nietzschenin Postmodernizme Felsefe Bakımından Etkisi

11. Hafta: Nietzschenin İslam ile Barışı, Nietzsche Türkiyede

Kaynak Okumalar

 1. Friedrich Nietzsche, Güç İstenci, çev. Sedat Umran, Birey Yayıncılık, 2002
 2. Friedrich Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde, çev. Ahmet İnam, Say Yayınları, 2021
 3. Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üzerine, çev. Ahmet İnam, Say Yayınları, 2023
 4. Friedrich Nietzsche, Şen Bilim Ana Metin 1, çev. Ahmet İnam, Say Yayınları, 2021
 5. Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, çev. Murat Batmankaya, Say Yayınları, 2021
 6. Friedrich Nietzsche, Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, Say Yayınları, 2020
 7. Friedrich Nietzsche, Putların Alacakaranlığı, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, Say Yayınları, 2020
 8. Friedrich Nietzsche, Ecce Homo İnsan Nasıl Kendisi olur, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, Say Yayınları, 2023
 9. Friedrich Nietzsche, Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Sakıncası Zamana Aykırı Bakışlar 2, çev. Mustafa Tüzel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2022
 10. Friedrich Nietzsche, İnsanca Pek İnsanca 1-2, çev Mustafa Tüzel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2021-2019
 11. Friedrich Nietzsche, Deccal & Hıristiyanlığa Lanet, çev. Ayça Kaya, Say Yayınları, 2020
 12. Friedrich Nietzsche, Otobiyografik Yazılar ve Notlar, çev. M. Sami Türk, Pinhan Yayıncılık, 2019
 13. Friedrich Nietzsche, Gelecekteki Felsefe, çev. Ümit Özdağ, Fol Kitap, 2019
 14. Friedrich Nietzsche, İnsan Çoğul ve Tek Başına, çev. Kenan Sarıalioğlu, Fol Kitap, 2019
 15. Friedrich Nietzsche, Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe, çev. Gürsel Aytaç, Say Yayınları, 2022
 16. Friedrich Nietzsche, Tan Kızıllığı Ahlaksal Önyargılar Üzerine, çev. Özden Saatçi Karadana, Say Yayınları, 2020
 17. Friedrich Nietzsche, Mektuplar-1, çev Sedat Umran, Birey Yayınları, 2007
 18. Alain Badiou, Nietzsche Anti-Felsefe Seminerleri, çev. İsmet Birkan, Sel Yayıncılık, 2019.
 19. Vanessa Lemm, Nietzsche’nin Hayvanları, çev. Volkan Ay, Fol Kitap, 2022
 20. ed. Sadık Erol Er & Volkan Ay, Nietzsche Modernizmden Queer Teoriye, Pinhan Yayıncılık, 2022
 21. Adnan Esenyel, Nietzsche Sokrates’i Neden Öldürdü?, Fol Kitap, 2022
 22. Peter Sloterdijk, Nietzsche’nin Beşinci “İncil”i, çev. Mustafa Tüzel, Ayrıntı Yayınları, 2022
 23. Irvin D. Yalom, Nietzsche Ağladığında, Ayrıntı Yayınları, çev. Aysun Babacan, Ayrıntı Yayınları, 2023
 24. Derda Küçükalp, Politik Felsefede Nihilizm Sorunu: Nietzscheçi Bir Tartışma, Doktora Tezi, 2005
 25. Mehmet Günenç, Friedrich Nietzsche’nin Modernizm Eleştirisi, Yüksek Lisans Tezi, 2003
 26. Kasım Küçükalp, Nietzsche’nin Postmodernizme Felsefe Bakımından Etkisi, Yüksek Lisans Tezi
 27. İan Almond, Nietzsche’nin İslam ile Barışı: Düşmanımın Düşmanı, Dostumdur, çev. Celal Türer, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 1
 28. Cogito 25, Nietzsche: Kayıp Bir Kıta içinde Tıpkı Basım: Nietzsche Türkiye’de

Son Başvuru Tarihi: 22 Ekim 2023

Program Tarihi

 • 23, 30 Ekim – 6, 13, 20 ve 27 Kasım, 4, 11, 18, 25 Aralık ve 1 Ocak Pazartesi

Mekân

 • Risale-i Nur Enstitüsü, Saat: 19:00 / 20:30