Noktada Külli Bir Rezzakiyet Tecellisi: Mitokondri

Varlığı kuşatan rezzakiyet gerçeği, çevremizi saran pek çok unsurda farklı yansımalarla ve açıkbir şekilde ifade ediliyor. Lokantalardaki insanlar, annelerini emen bebekler, av peşinde koşan hayvanlar, yemeğe konmuşsinek ve daha pek çok farklı şekillerde ifade edilen rızık hayatımızın en önemli gerçeklerinden biri olmalı.Sindirim için oynayan ağızlar, bu fiile uygun olarak hazırlanmış sistemler ve sadece bir iştah hissi ile neyin nereyegittiğini ve gitmesi gerektiğini bilmeden yiyip içmeler, bu hakikatin rızıklananlar dışında bir merciin icraatı olduğununçok açık delilleri. Varlığın pek çok alanına yayılmış ve farklı lisanlarla ifade edilen rızık gerçeğinin en küçükalanda ve en külli şekilde ifade edildiği yerlerden biri "mitokondri" olmalı.

Hücre içinde yer alan bu küçücük organelin kumaşı da hücreninkine benzer bir zar. Hücreden hücreyefarklılık göstermekle birlikte, genel olarak dış görünümü bir sucuk ya da sosisi andırıyor. Dışı kaplayan birzar ve içte kıvrılarak adeta raflar oluşturan başka bir zar var. Bu raflara krista adı veriliyor. Küçücük bir yapıiçinde sergilenen mükemmel mimari ile hazırlanmış bu organeller her hücrenin enerji üreten birimleri. Akıl almaz mükemmellikteişlemlerin, çok kompleks döngülerin ve kendileri de enerji gerektiren işleyişlerin ardından hücrenin enerji ya da rızıkihtiyacı burada karşılanır. Dış zarda içeride enerji üretimi için işleyen ve bir zeki tıp fakültesi talebesininaylarca uğraşıp da içinden çıkamadığı akıl almaz döngüler ve biyokimyasal reaksiyonlar için lazım olan enzimleryer alır. Zarın iç kısmında ise Sitrik asit siklusu ile karbonhidrat, protein ve yağ metabolimaları sonucu bunları ürünleredönüştüren, suda eriyen enzimler yer alır. Burada yine harika bir işlem süreci olan ve her basamağında ince hesapların,hassas bir işleyişin yer aldığı ve oksidatif fosforilasyon adı verilen işlemle bir yüksek enerji fosfatı olanadenozin trifosfat (ATP) üretilir. ATP bitkilerde ve hayvanlarda canlılıkla ilgili ince işlerin yürütülmesinde temelenerji kaynağıdır. Bu işlemler için gerekli enzimler ise iç zarda küçük kürecikler şeklinde yer alırlar. Elektrontransferi ve enerji ihtiyacını karşılayacak ATP için gerekenler, buradadır.

Bu noktada varlığa yayılmış rezzakiyet hakikatinin şehirlerde, lokantalarda, ormanlarda ve denizlerdesayısız mahluka yayılmış tezahürlerinin nasıl ince detaylara yayıldığını, görünen alemdeki külliyetin her bircanlının trilyonlarca hücresine yayılarak nasıl külliyet içinde külliyetle tezahür ettiğini görüyoruz. İştahmerkezlerinin uyarılması ile bütün mahlukatı rızık peşinde koşturan Külli İrade ve Mutlak Bir İlim, daha sonra burızıkları her bir hücreye çok ince işleyişlerin akıl almaz döngülerin, oksidatif fosforilasyonların ve sitrik asitsikluslarının işleyişlerinde lazım olan minerallere, enzimlere, karbonhidratlara ve proteinlere dönüştürüyor. İnsanlarınen akıllısının bile bütün detayları ile akılda tutamayacağı ve yürütebilmesinin imkansız olduğu bu işleyişleri,aklı olduğuna dair hiçbir emare bulunmayan mitokondriye vermek veya onun düşüncesinin bir ürünü olduğunu savunmakakıldan istifa etmeyi gerektirir.

Öyle ise, ilk atomu halkettiği anda dünyanın ve orada misafir edeceği canlıların ihtiyaçlarınıbilip, varlıktaki işlem basmaklarını buna göre yürüten, hücrenin enerji ihtiyacını ATP ile karşılamayı planlayıp,bunun içinde her bir canlıya zamanın her diliminde ve hücrelerine kadar inecek detayda iştahlar, acıkmalar ve daha pekçok meyilleri de vesile kılarak protein, karbonhidrat ve yağlar şeklinde mineraller ve elektron şeklinde yetiştiren, KülliBir İradenin ve Mutlak Bir İlmin işleyişi olmalıdır. Bu ilim, ilk atomla zamanın herhangi bir diliminde ve herhangibir canlının herhangi bir hücresindeki mitokondriyi birlikte görebilmelidir. Ancak bu şekilde ard arda sıralanan varlıktakiişlem basamaklarında belli bir anda gereken oksidatif fosforilasyon ile buna lazım olan enzim mitokondrinin zarındabulundurulabilir ve bu kadar kompleks işlemler milyarlarca yıldır en ufak bir aksama olmaksızın yürütülebilir. Ohalde en azından canlılar adedince ve canlılardaki hücreler, mitokondriler adedince geniş ve kuşatıcı mutlak birrezzakiyet hakikati tezahür etmektedir. Şimdi sokakta sandviç yerken gördüğümüz bir insanın bir anda bedeninin şeffaflaşıpiçinde trilyonlarca çarkın dönüyor olduğunu ve o sandviçin trilyonlarca çarka teker teker ve en ufak aksama olmaksızındağıldığını tahayyül etmenin tam zamanı. Bu çarkların ise ne derece hassas bir mizan ve incelikli bir işleyişsergilediğini anlamak için bir sitrik asit siklusu şemasına bakmak yeterli. Hücrelerimize kadar bizi rızıklandıran vemitokondrilerimize varana kadar ihtiyaçlarımızı bilip cevap veren Rezzak-ı Külli’ye varlık aleminde canlılığın başlangıcındanberi gelip geçmiş bütün hücreler ve mitokondriler adedince hamdolsun.