Köprü Buluşmaları Güz’22: Mustafa Said İşeri

“Esma-i Hüsna’ya Risale-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bakış”

İstanbul’dan Mustafa Said İşeri ile Köprü’nün 100. sayısında yayımlanan “Esma-i Hüsna’ya Risale-i Nur Penceresinden Yeni Bir Bakış” isimli makalesi müzakere edilecektir.

100. sayıda yayımlanan makalenin özeti:

Öz

Bediüzzaman’ın Esma-i Hüsna yaklaşımı incelendiğinde onun gelenekçi İslam âlimlerinden çok bariz bir şekilde farklı olduğu görülmektedir.

Risale-i Nur’un kazandırdığı bakış açısına göre Esma-i Hüsna, keşfedilmesi gereken gizli hazinelerdir. Kur’an-ı Hakîm ve Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ise Esma’nın tüm gizli hazinelerini eksiksiz keşfeden iki kâşiftirler. Kur’an’ın ve Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) rehberliği, Esma-i Hüsna’yı ezberlemekle yetinmenin ötesinde, insandan kâinata her şeyin melekûtunda gizlenen bu en değerli mücevheratı keşif yolculuğuna çıkmayı ve bu hakikati hayatın merkezine yerleştirmeyi hedef haline getirmektedir.

Bu çalışmada Bediüzzaman’ın eserlerinden hareketle öncelikle kâinatı ve insanın mahiyetini anlamak yolunda Esma-i Hüsna’nın anahtar rolü üzerinde durulacaktır. Daha sonra üstün ahlak sahibi olmak ve marifetullah mertebelerinde terakki etmek için Esma-i Hüsna’yı dikkate alarak hayat sürmenin önemi vurgulanacaktır. Son olarak da Risale-i Nur’da Esma-i Hüsna istinad edilerek iman hakikatlerinin nasıl ispat edildiği konusuna değinilecektir.

Makalenin tamamını görüntülemek için tıklayınız.

📅 27 Kasım 2022 Pazar
🕑 21.00
📌 Zoom Cloud Meeting (Çevrim içi)

Not: Erkeklere mahsustur.