RNE 2017-2018 Faaliyetleri

PAZAR SEMİNERLERİ

Metin Karabaşoğlu ile “Saykal/Risale-i Nur’a Gelen İtirazlar”
08 Ekim 2017 Saat 14.00

Senai Demirci ile “Kur’an ve Risale-i Nur İlişkisi”
05 Kasım 2017 Saat 14.00

Mustafa Ulusoy ile “Önemli Biri Olmak”
03 Aralık 2017 Saat 14.00

Ebubekir Sifil ile “İslam’da Hadis ve Sünnetin Yeri”
07 Ocak 2018 Saat 14.00

Ahmet Özkılınç ile “Üçüncü Yol Müsbet Hareket”
04 Şubat 2018 Saat 14.00

İslam Yaşar ile “Risale-i Nur’da Meslek ve Meşrep”
04 Mart 2018 Saat 14.00

Kenan Demirtaş ile “Kuran’da Cismani Diriliş”
01 Nisan 2018 Saat 14.00

Mustafa Armağan ile “Ayasofya Entrikaları”
06 Mayıs 2018 Saat 14.00

OKUMALAR/EĞİTİMLER

Kenan Demirtaş ile “Kur’an Okumaları”
17 Ekim’den itibaren Salı günleri

Metin Karabaşoğlu ile Hadis Okumaları”
19 Ekim’den itibaren Perşembe günleri

Hakan Yalman ile “Kader Okumaları”
17 Ekim’den itibaren Salı günleri

Hakan Yalman ile “Kader Okumaları” (Hanımlar)
20 Ekim’den itibaren Cuma günleri

Mustafa Said İşeri ile “Kavram Okumaları”
8 Ekim’den itibaren Pazar günleri

İsmail Latif Hacınebioğlu ile Mantık Eğitimi”
17 Ekim’den itibaren Salı günleri

Metin Karabaşoğlu ile “Yazarlık Okulu”
19 Ekim’den itibaren Perşembe günleri

Lise öğrencilerine yönelik “Lise Vukufiyet Programı”
15 Ekim’den itibaren Pazar günleri

MÜZAKERE ATÖLYESİ

“Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında Gelen Tenkidlere Mukabil Nur Talebelerinin Hak ve Hakikati Savunma Usul ve Esasları”
14 Ekim 2017

“Risale-i Nur Metinlerini Anlama ve Yorumlama Sorunları ve Çözüm Yolları”
16 Aralık 2017

“Risale-i Nur’un Dili ve Üslubu”
24 Şubat 2018

“Risale-i Nur’da Meslek ve Meşrep”
14 Nisan 2018

“Hadis Müdafaası”
2 Haziran 2018

“Güncel Mevzuların Anlaşılmasında Hadisleri Yeri”
4 Ağustos 2018

Afiş için tıklayınız!