19.10.2016 Sözcü Gazetesinde Soner YALÇIN’ın Yazısı Üzerine

Bediüzzaman Said Nursi bu topraklarda yetişmiş nadide şahsiyetlerdendir. Hayatını şefkat, muhabbet ve insaniyetin iman selametine adamış bir zâttır. Bu zâtı, kavga ve sosyal uyumsuzluklarla anmak ve sunmak en hafif ifadesiyle insafsızlık olup kin ve garez duygularına hâkim olamamak şeklinde tanımlanabilir.

Söz konusu yazı, başından sonuna kadar eksik ve yanlış bilgilerle doldurulmuş olup Bediüzzaman Said Nursi gerçeği ile alakası olmayan iddialar iftira boyutuna taşınmıştır.

Bediüzzaman’ın dünya barışı ve insanlık yararına yaptığı hizmetler ve bilimin manevi hakikatlerle uyum içinde algılanmasına sağladığı katkılar hayatı ve eserleri ile meydandadır.

İsmimin de geçtiği bahse konu olan yazıda kitap olarak ifade edilen makalede konu edilen ve 1910’da neşredilmiş Sünuhat isimli eserde geçen her bir zerrede bir çekim taneciği olduğu tezi 1949’da Japon Yukawa isimli fizikçiye Nobel Ödülünü kazandırmıştır. Tenkit edilen olaylar arasındaki bağlantı tam da Quantum fiziğinin her şeyin her şeyle irtibatlı olduğu teziyle çok uyumludur.

Bu konulardaki yanlışlıkları tashih etmek üzere Soner YALÇIN ile her zeminde bir araya gelip bu konuları paylaşabileceğimi kamuoyu önünde beyan ediyorum. Soner YALÇIN’ı da davet ediyorum

Risale-i Nur Enstitüsü Yönetim Kurulu ve Akademik Kurul Üyesi
Uzm. Dr. Hakan YALMAN