Kamuoyuna Duyurulur (12.03.2020)

Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü dergisi ile birlikte SENTEZ Ltd. Şti. bünyesinde Risale-i Nur eserleri üzerine şerh, izah ve tanzim çalışmalarını yapan hür ve bağımsız bir kuruluştur.

Hiçbir medya grubu ve yönetimi ile resmi/gayriresmi bağı bulunmamaktadır.

Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü dergisi üzerinde şaibe oluşturmak, markalarımızı haksız ve yetkisiz şekilde kullanmak, korsan baskı yapmak gibi suistimalleri engellemek adına yapılan ihtara mukabil markaların Sentez Ltd. Şti.’ne ait olmadığına dair açılan dava sonucu lehimize karar verilmiştir.

Mahkeme, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü dergisinin Sentez Ltd. Şti.’ne ait olduğuna karar vermiştir.

Risale-i Nur Enstitüsü, bundan önce olduğu gibi aynı aşk ve şevkle Risale-i Nur eserlerindeki Kur’anî, imânî, içtimaî ve siyasî hakikatlerin sosyal hayata tatbiki, toplumda bu hakikatlere karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturulması, Türkiye, İslam âlemi ve dünya genelinde Müslümanların ve insanlığın içinde bulunduğu problemlere çözüm üreten, tavsiyelerde bulunan, gündeme dair Kur’an ve iman perspektifinden yeni açılımlar ve çalışmalar yapmaya devam edecektir.