Yazarlık Okulu

Katılımcıların mentör gözetiminde yazma becerilerini geliştirmeleri için pratik yapmalarının sağlanacağı yazarlık okulu Cuma günleri saat 18.30’da Risale-i Nur Enstitüsü’nde gerçekleştirilecektir.

GENEL ŞARTLAR

 • %80 devam zorunluluğu vardır.
 • 30 Marttan itibaren haftada bir Cuma günleri devam edecektir.
 • Hanımlara mahsustur.
 • Programa katılım ücretsizdir.

MENTÖR:

Metin Karabaşoğlu

MENTÖR ASİSTANI:

 • Katılımcılar arasından belirlenecektir.

PLAN

 1. Hafta: Okuma ve Yazmanın Önemi
 2. Hafta: Akademik Okuma ve Analiz
 3. Hafta: Problematik Belirleme
 4. Hafta: Araştırma Teknikleri
 5. Hafta: Yapısal Özellikler (Belagat, Yazı Bütünlüğü, Yazım Şekli)
 6. Hafta: Üslub (Kelime Sınırı, Muhatap, Özgünlük vs.)
 7. Hafta: Mantık (Sistematik, Mantık Hataları, Anlatım Bozukluğu, Odaklanma)
 8. Hafta: Kaynakça Verme
 9. Hafta: İntihal
 10. Hafta: İmla ve Noktalama

Kayıt formu için lütfen tıklayınız!