İslam Düşünce Geleneği Açısından Bediüzzaman – Prof. Dr. Bünyamin Duran


Prof. Dr. Bünyamin Duran

ISBN: 975-94179-4-4

Bu kitapta, gelenekle Bediüzzaman arasında bir köprü kurulmaya çalışılmış. Karşılaştırma konusu olarak da sadece “yöntem” seçilmiş. Birinci bölümde İmam Mâturîdî’den İbn-i Hazm’a “İslami Geleneğin Üstadları”, ikinci bölümde ise “Bediüzzaman Said Nursi” ele alınmış.