Güneydoğu Sorunu


TARİHİ – KAYNAĞI – ÇÖZÜMÜ

Ülkemizin kanayan yarasının, milletimizi takatsiz bırakan sorunlar yumağının adı: Güneydoğu Sorunu.

Çözüm için umutların yeşerdiği, çare arayışlarının yoğunlaştığı bir zaman diliminde, kapsamlı bir yaklaşımla hazırlanan bir eser.

Çok değerli araştırmacı ve akademisyenler meseleyi her yönüyle ele aldı.

Bu eserde meselenin tarihsel arka planını da bulacaksınız, sosyal, siyasal, psikolojik, ekonomik ve dinsel arka planını da. Sorunun kaynağı ve çözümü için Said Nursi’nin temel referans alınması ise bu eserin en öne çıkan, en ayırt edici yanı.