İnsanın ve Kainatın Yaratılışına Dair Yaklaşımlar

İnsanın ve kainatın yaratılışına dair okuma ve müzakere grubumuz Pazartesi günleri saat 21.00’de Risale-i Nur Enstitüsü’nde gerçekleştirilecektir.

GENEL ŞARTLAR:

 • %80 devam zorunluluğu vardır.
 • Fen bilimleri alanında çalışanlar öncelikli olmakla beraber farklı alanlardan da başvuru yapılabilir.
 • Okuma ve müzakere yoğun bir programdır. Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.
 • 5 Mart-30 Nisan 2018 tarihleri arasında iki haftada bir olmak üzere toplam beş hafta sürecektir.
 • Erkeklere mahsustur.
 • Programa katılım ücretsizdir.
 • Bir kişi en fazla iki RNE programına katılabilir.

DANIŞMAN:

Hakan Yalman

DANIŞMAN ASİSTANI:

 • Katılımcılar arasından belirlenecektir.

MUHTEVA:

 • 1. Hafta, 5 Mart: Din-Bilim İlişkisi (Tarihsel Arka Plan)
 • 2. Hafta, 19 Mart: Risale-i Nur’da Din-Bilim İlişkisi
 • 3. Hafta, 2 Nisan: Kainatın ve İnsanın Mahiyeti
 • 4. Hafta, 16 Nisan: Yaratılışla İlgili Temel Yaklaşımlar ve Teoriler
 • 5. Hafta, 30 Nisan: Çağdaş Meseleler ve Risale-i Nur’dan Cevaplar

OKUMA LİSTESİ:

Kitaplar

 • Childe, Gordon. Tarihte Neler Oldu?. Kırmızı Yayınları
 • Filiz, Şahin. İlk İslam Hümanistleri İhvan-ı Safa Topluluğu ve İnsan Felsefesi. Bilim ve Ütopya Kitaplığı
 • Said Nursi, Bediüzzaman. Sözler. (11. Söz, 20. Söz, 23. Söz, 24. Söz ve 30. Söz)
 • Said Nursi, Bediüzzaman. Mektubat. (10. Mektub ve 24. Mektub)
 • Said Nursi, Bediüzzaman. Lem’alar. (23. Lema)
 • Said Nursi, Bediüzzaman. Şualar. (2. Şua, 7. Şua ve 11. Şua)
 • Yıldırım, Cemal. Bilim Tarihi. Remzi Kitapevi.

Makaleler

 • Ateş, Süleyman. “Kur’an’ı Kerim’e Göre Evrim Teorisi.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20, sy. 1 (1972): 127-146. (İndir)
 • Etöz, Abdülkadir. “Evrim Tesadüfüne Karşı Mantık ve Ruhcu Görüş.” Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (1990): 411-423. (İndir)
 • Kınıkoğlu, Nihat G. “Varoluş, Evrim, İnsan ve İslâm.” İslâmî Araştırmalar 7, sy. 1 (1993/1994): 73-81. (İndir)
 • Cavit Sunar, “Evrimcilik ve Bergson.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9, sy. 1 (1961): 99-108. (İndir)

Kayıt formu için lütfen tıklayınız!