Tefsir Olarak Risale-i Nur

Prof. Dr. Atilla Yargıcı rehberliğinde Risale-i Nurun tefsir yönü 5 Ekim-28 Aralık arasında toplam 7 ders olarak iki haftada bir salı günleri saat 21.00’de Zoom Cloud Meetings uygulaması kullanılarak çevrim içi olarak müzakere edilecektir.

Genel Şartlar

  1. Erkeklere mahsustur.
  2. Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
  3. Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
  4. Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.
  5. İslam ilimleri alanında çalışma yapanlar öncelikli olmakla birlikte farklı alanlardan da başvuru yapılabilir.

Başvuru

Program İçeriği

1. Ders: Tefsir Tarihi ve Usulü (Özet)

2. Ders: Çağımızda Kur’an’ın Tefsiri Konusu Üzerinde Bazı Mülahazalar

3. Ders: Tefsirlerde İsrailiyyat Konusu

4. Ders: Bediüzzüman’ın Tefsirdeki Tecdidi

5. Ders: Kur’an’ın Allah Kelamı Oluşunun Mucize Olması Açısından Önemi

6. Ders: Şefkat Odaklı İnsan Modeli ve Sevgi Odaklı İnsan Modeli

7. Ders: Cihad Ayetine Farklı Tefsirlerin Yaklaşımı (Risale-i Nur Örneği)

Kaynak Okumalar

  1. Atilla Yargıcı, “Çağımızda Kur’an’ın Tefsiri Konusu Üzerinde Bazı Mülahazalar”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  2. Atilla Yargıcı, “Tefsirlerde İsrailiyyat Konusuna Eleştirel Bir Yaklaşım”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  3. Bediüzzaman Said Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
  4. Hikmet Koçyiğit, “Çağdaş Dönemde Müfessirin Halka Ulaşma Çabalarının Tefsire Etkisi”, Tefsir Araştırmaları Dergisi.
  5. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınevi.

Detaylı Bilgi için

Tel: Koordinatör 0546 840 4902
Adres: Risale-i Nur Enstitüsü, Kaleboyu Cd., Muhtar Muhiddin Sk., No: 12, Fatih/İstanbul
(Mihrimah Sultan Camii güney alt 2. sokakta)