Bediüzzaman kendisine niye yarım ümmi diyor?

Soru: Bediüzzaman kendisine niye yarım ümmi diyor?

Cevap: Malum olduğu üzere okuma-yazması olmayanlara ümmi denmektedir. Ve biz biliyoruz ki: Bediüzzaman hem okuyup hem de yazabiliyordu. 1921 yılında, Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye’ye verdiği özgeçmişinde, Türkçe ve Kürtçe’nin yanında Arapça ve Farsça lisanlarıyla okuyup yazdığını belirtmişti. (Sadık Albayrak, Son Devrin İslam Akademisi, İstanbul, 1972, s. 197 ve devamı) O halde, neden Bediüzzaman kendinin yarım ümmi olduğunu ifade etmektedir.

Mektubat‘ta yarım ümmi olduğunu söylediği cümleye, “benim gibi kalemsiz” (s. 360) diye başlamasından anlıyoruz ki yarım ümmiliği yazıdan kaynaklanmaktadır. Yani Bediüzzaman, yaptığı hizmetin en temel unsurlarından olan yazıyı, hızlı ve güzel yazamadığı için kendisini bu şekilde ifade etmiştir.