Hatırat

Adnan Menderes Emirdağ’a geldiği zaman Mahmud amcam, Ceylan Ağabey ve ben karşılamaya gitmiştik. Bizimarabamız Menderes’in arabasının hemen arkasındaydı. Yanımıza bayrak da almıştık. Menderes Üstadın evinin önündengeçerken, arabayı durdurdu. Üstadla karşılıklı selamlaştılar. Selamdan sonra da okula doğru gittiler.

Bir gün Üstad benimle birlikte Mehmed Çalışkan’ı çağırdı. Bize, ‘Kardaşlarım, sizler benim veRisalei Nur’un bedeline Demokrat Parti’ye kaydolun’ diye buyurdu. Bu emir üzerine biz Demokrat Parti’ye kaydolduk. Dahasonra bana Emirdağ Demokrat Parti ilçe başkanlığı teklif edildi. O sırada üstad Emirdağ’ında değildi. Ben buteklife ‘Biraz düşüneyim’ diye cevap verdim. Benim maksadım Üstadıma danışmaktı. Tam o sırada Isparta’dan, ZübeyirGündüzalp Ağabeyden bir telgraf geldi. Bu telde, ‘Kardaşım, sana verilen bu vazifeyi kabul et’ diye yazılıydı. Ben deÜstaddan gelen emir üzerine başkanlık vazifesini kabul ettim.

Üstad Ankara’ya gelince İnönü ortalığı ayağa kaldırmıştı Üstad Ankara’ya geldiğinde BeyrutOtelinde, 22 numaralı odada kalıyordu.

İsmet Paşa, Bediüzzaman’ın Ankara’ya geldiğini duymuştu. Ama nasıl gelmişti, amamesiyle, sarığıyla…O zaman dindar nesil pek yoktu. Yeni bir nesil oluşmaya başlamıştı. Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelmesinden Cumhuriyet,Milliyet gazetelerinde oldukça telaşlı bir şekilde bahsedilmişti. Bediüzzaman, Beyrut Palas Otelinde bulunduğu bir sıradaİsmet Paşa Meclis’te bir konuşma yaptı; ‘Siz Şeriatı hortlatıyorsunuz, irticayı hortlatıyorsunuz. Bediüzzaman’ıgezdiriyorsunuz…’ Sonra Adnan Menderes bu iddialara şöyle cevap vermişti:

Allah aşkına, Paşa niçin bu kadar dinden, dindarlardan rahatsız oluyor, öleceğini bilmiyor mu? Şimdiyekadar kendisine ne zararları dokunmuş? Bütün hayatını dine vakfetmiş bir piri faniden ne istiyor? Niçin eziyetindenhoşlanıyor, niçin meşakkat çekmesinden hoşlanıyor, niye bu kadar dine ve dindarlara karşıdır, anlayamıyorum?

Bundan sonra Paşa ikinci defa kürsüye çıktı ve:

Efendim siz, Atatürkçülerle istihza ediyorsunuz. Öyle zaman gelecek ki, bizi ben dahi kurtaramayacağım’dedi. Bunun üzerine DP grubu galeyana gelmişti.

Ben Üstadın ziyaretine gittiğim zamanlar, Kim ve Akis dergileri vardı. Benim resmimi kapak kısmınakoymuşlardı…

Üstad o zaman Dr. Tahsin Tola’nın evine gitmiş, otelden ayrılmışlardı. Tabii cereyan eden hadiseler üzerinebiz de çok müteessir olduk. Üstadı ziyarete gitmek üzere bulunuyordum ki, Adnan Beyin beni çağırdığını söylediler,yanına gittim.

Menderes:

Tazimatlarımı kendilerine arz et. Bu adamların çıkardığı hadiseleri biliyorsunuz. Bu hengamelerbitsin. Ben bizzat seyehatlarına devam etmesi için, kendilerine haber gönderirim’ dedi.