Medresetüzzehra için ayrılan bütçe ne oldu?

Araştırmacı, yazar Müfid Yüksel, Van’da Medresetüzzehra’nın yapımı için bütçeden ayrılan meblağdan Bediüzzaman’a ulaşan hiçbir paranın olmadığını, temel atılması için kullanılan paranın da Van valisine gönderildiğini söyledi.

Yüksel, söz konusu paranın Van valisine gönderildiğine dair iki belgeyi de yayınladı:

“Van’da Medresetüzzehra’nın yapımı için bütçeden ayrılan meblağdan Bediüzzaman’a ulaşan hiçbir para yok. Tamamen iftira.”

“Medresetüzzehra için ayrılan para taksitlendirildi ve temel atma için harcanan taksit dışındakiler zaten Harb-i Umumi yüzünden hiç ödenmedi.”

“Medresetüzzehra’nın temelinin atılması için İstanbul’an gönderilen para Bediüzzaman’a değil, Van valisi Tahsin Uzer’e gönderildi.”

“Medresetüzzehra için ayrılan tahsisat ve temel atmak için gönderilen taksidin tüm belgeleri elimizde.”

medrese1

Medresetüzzehra ile ilgili ayrılan tahsisat paralarının Bediüzzaman’a değil, Van valisi Tahsin Uzer’e gönderildiğine ilişkin belgeler:

medrese2-001