Mektubat

Mektubat, Gönüller Fatihi Büyük Üstada, 711. sayfadasınız.

Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir âlimin, Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzûmesidir.
Gönüller Fatihi Büyük Üstada
Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad!
Gönlüm seni, kudsî heyecanlarla eder yâd.
İlhâmıma can geldi berâet haberinle,
Mü'minleri şâdeyleyen ulvî zaferinle.
Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar;
Göklerde melekler, bu büyük bayramı kutlar.
Milyonların imanını kurtardı cihâdın;
Par par yanar imanlı gönüllerdeki yâdın.
Coşturmada imanları, binlerle vecizen,
Tarihini kudsî heyecanlarla süzerken.
İlhâmımı mestetti tecellâ-yı cemâlin;
"Fâtih" gibi rehberleri andırmada hâlin.
Dağlar gibi sarsılmadın, en korkulu günlerde,
Her ânı ölümler dolu tazyikin önünde.
Dünyalara dehşet salıyor, sendeki iman;
Sarsılmayan imanına düşman bile hayran.
Rehber sana zîra, "Yüce Peygamberimiz"dir.
Ölmez eserin: Gençliğe gösterdiğin izdir.
Kur'ân-ı Kerimin ezelî feyzine erdin;
İnsanlığa, iman ve kemâl dersini verdin.
Ey başlara cennetlerin ufkundan inen tâc!
Âlem senin irfânına, irşâdına muhtaç.
Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden;
"Allah"a giden Nurcuların rehberisin sen!
Milyonları derya gibi coşturmada "Sözler";
Cennetteki âlemleri seyretmede gözler.
Hikmet dolu her cümlede, Kur'ân'daki nur var;
Her lem'ada, bin bir güneşin huzmesi çağlar.
 

Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir âlimin, Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzûmesidir. Gönüller Fatihi Büyük Üstada Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad! Gönlüm seni, kudsî heyecanlarla eder yâd. İlhâmıma can geldi berâet haberinle, Mü'minleri şâdeyleyen ulvî zaferinle. Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar; Göklerde melekler, bu büyük bayramı kutlar. Milyonların imanını kurtardı cihâdın; Par par yanar imanlı gönüllerdeki yâdın. Coşturmada imanları, binlerle vecizen, Tarihini kudsî heyecanlarla süzerken. İlhâmımı mestetti tecellâ-yı cemâlin; "Fâtih" gibi rehberleri andırmada hâlin. Dağlar gibi sarsılmadın, en korkulu günlerde, Her ânı ölümler dolu tazyikin önünde. Dünyalara dehşet salıyor, sendeki iman; Sarsılmayan imanına düşman bile hayran. Rehber sana zîra, "Yüce Peygamberimiz"dir. Ölmez eserin: Gençliğe gösterdiğin izdir. Kur'ân-ı Kerimin ezelî feyzine erdin; İnsanlığa, iman ve kemâl dersini verdin. Ey başlara cennetlerin ufkundan inen tâc! Âlem senin irfânına, irşâdına muhtaç. Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden; "Allah"a giden Nurcuların rehberisin sen! Milyonları derya gibi coşturmada "Sözler"; Cennetteki âlemleri seyretmede gözler. Hikmet dolu her cümlede, Kur'ân'daki nur var; Her lem'ada, bin bir güneşin huzmesi çağlar.