Sözler

Sözler, İkinci Maksat, 743. sayfadasınız.

göstererek, Sâni-i Zülcelâlin medâyihine bir kaside-i medhiye gibi bir eser gösterir. Meselâ, nar ve mısıra dikkat et.
Evet, tahavvülât-ı zerrât,Haşiye âlem-i gaybdan olan herşeyin geçmiş aslında ve

göstererek, Sâni-i Zülcelâlin medâyihine bir kaside-i medhiye gibi bir eser gösterir. Meselâ, nar ve mısıra dikkat et. Evet, tahavvülât-ı zerrât,Haşiye âlem-i gaybdan olan herşeyin geçmiş aslında ve