Muhâkemat Okumaları-2 (Unsuru’l-Belâgat)

Programda Mustafa Said İşeri rehberliğinde Muhâkemat’ın İkinci Makalesi olan Unsuru’l-Belâgat 14 Şubat-2 Mayıs arasında 12 hafta boyunca her Perşembe saat 19.00’da Risale-i Nur Enstitüsü’nde müzakere edilecektir.

 

Genel Şartlar

 1. Erkeklere mahsustur.
 2. Yüzde 80 devam zorunluluğu vardır.
 3. Okuma ve müzakere yoğun bir programdır.
 4. Kaynak metinler okunarak müzakereye hazır gelinmelidir.

 

Program İçeriği

 1. Ders: Birinci Mesele (14 Şubat)
 2. Ders: İkinci Mesele (21 Şubat)
 3. Ders: Üçüncü Mesele (28 Şubat)
 4. Ders: Dördüncü Mesele (7 Mart)
 5. Ders: Beşinci Mesele (14 Mart)
 6. Ders: Altıncı Mesele (21 Mart)
 7. Ders: Yedinci Mesele (28 Mart)
 8. Ders: Sekizinci Mesele (4 Nisan)
 9. Ders: Dokuzuncu Mesele (11 Nisan)
 10. Ders: Onuncu Mesele (18 Nisan)
 11. Ders: On Birinci Mesele (25 Nisan)
 12. Ders: On İkinci Mesele (2 Mayıs)

 

Kaynak Okumalar

 1. Abdülkahir Cürcani, Sözdizimi ve Anlambilim (Delailü’l İ’caz), Litera Yayıncılık
 2. Ali Bulut, Prof. Dr., Belagat: Meani-Beyan-Bedi,  İFAV M. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları
 3. Bediüzzaman Said Nursi, Muhâkemat
 4. Sadık Yalsızuçanlar, Unsuru’l Belagat’a İlişkin Notlar, Gaye Kitapevi Dağıtım
 5. Sekkaki, Miftahu’l Ulum Belâgat, Litera Yayıncılık
 6. Şadi Eren, Muhakemat Notları

 

Başvuru

Katılım için başvurular 8 Şubat 2019 Cuma günü sona ermiştir.

 

Detaylı Bilgi İçin:

Tel: Koordinatör 0546 840 4902

Adres: Risale-i Nur Enstitüsü, Vatan Cd., Keçeci Meydanı Sk., Emlak Bankası Konutları H-1 Blok, No: 3, Daire: 5, Fatih/İstanbul