İnsülin Rezzaka Delildir

"Suâl: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba, asıl mal sahibi olan Allah ne fiat istiyor?Elcevap: Evet, o Mün’im-i Hakiki, bizden o kıymettar ni’metlere, mallara bedel istediği fiat ise, üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir.Başta "Bismillâh" zikirdir. Ahirde "Elhamdülillâh" şükürdür. Ortada, bu kıymettar hârika-i san’at olan ni’metler Ehad, Samed’in mu’cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir.Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belâhet ise, öyle de, zâhirî mün’imleri medih ve muhabbet edip Mün’im-i Hakikiyi unutmak, ondan bin derece daha belâhettir.Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen; Allah nâmına ver, Allah nâmına al, Allah nâmına başla, Allah nâmına işle, vesselâm."

Az önce yediğimiz yemek ya da biraz sonra yiyeceğimiz yemek esnasında muhtemelen her şeyin başında veBirinci Söz olan "Bismillah" kalbimizde ve dilimizde beliriverdi ya da beliriverecek. "Evet, O Mün’im-iHakiki, bizden o kıymettar ni’metlere, mallara bedel istediği fiyat ise, üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, birifikirdir." cümlesini bir an hatırladık, belki. Hayatımızın en çarpıcı gerçeklerinden olan rızık hakikatinibir kez daha hissettik ve marketler, lokantalar, "fast-food" merkezleri gibi günlük yaşantımızın ayrılmazparçaları olan unsurlarla bu hakikati çok çarpıcı biçimde yaşıyoruz. Daha çok kalkar kalkmaz kahvaltı gündemimizinilk maddesi olup hemen Rezzak ismi alemimize doğuyor. Öğlen ve akşam en az günde üç kez şahsi dünyamızda bu güneşdoğuyor.

Şimdi bu Rezzakiyet hakikati ile alakalı zikrimizi artıracak bir durumdan bahsetmek istiyoruz. Günde enaz üç kez yüzleştiğimiz bir hakikatin gerisindeki ince tasarrufu bir kez daha nazarlara sunmak arzu ediyoruz: büyükbir patlama ile oluştuğu düşünülen sistemin yıldızlar ve gezegenler şeklini alması, dünya adı verilen gezegeninoluşması yaklaşık on beş milyar yıl almıştır. Bu gelişim esnasında canlının ve insanın ortaya çıkışı muhteşembir Rezzakiyet hakikati ortaya koymaktadır.

Yaklaşık 4 milyar yıl önce başlayan hayat serüveninin ardında DNA ve RNA moleküllerinin ortaya çıkışıve gelişim safhaları içinde inşaa boyutuyla Hz Adem ve Hz Havva’yı meyve vermesi ve 46 kromozomlu hücreleri olan bu ikiinsanın hücrelerinde insanlık ağacının çekirdeğini saklanması hakikati, akıllara durgunluk verici bir gerçek. İlkDNA ve RNA moleküllerinin oluşumundan sonra iki mükemmel insanın ibda ile mi yoksa inşaa ile mi halk edildiği şu an içinnet şekilde cevaplandırılabilmesi belki de pek mümkün olmayan bir soru, ancak, her iki durumda da kainatın başlangıçve sonunu bilen bir kudretin eserleri oldukları tartışılmaz bir gerçek. Bu insanların hücrelerini tanzim eden kudret,o hücreler içerisinde az önce yediğimiz yemeğin glikoza dönüşümünden sonra bu glikozların hücre içine geçmesi içinlazım olan insülinin de planını yapmış olmalı.

Varlığın muhteşem silsilelerle bir insana dönüşümü ve bu insanın hayat programının kayıtlı olduğukromozomlardan 11 numaralısında kısa kol üzerinde insülinin yapılması için lazım olan baz dizisini yerleştirmiş.Yediğimiz her yemekten sonra sindirim sistemi içerisinde en ince ayrıntılarına kadar parçalanan yiyecekler kana geçtiktensonra glukoz miktarına göre muhteşem bir iletişim ağı ile belirlenen insülin miktarı pankreas adlı mide arkasındakiorgan tarafından salınarak kana veriliyor. Bütün hücrelerde 11 numaralı kromozom varken, yalnızca pankreasınLangerhans adacıkları adı verilen bölümlerindeki hücreler insülin salgılarlar. Bu salgı 11. kromozomun kısa kolu üzerindekişifre protein sentezi şeklinde kopyalanarak mümkün olur. Daha sonra sentezlenen insülinin gittikleri hücrelerde iş görebilmeleriiçin adeta o ana göre hazırlanmış reseptör adı verilen bağlantı yeri vardır. Bu yerler bağlantıyı sağladıklarındakandaki glukozun hücre içine geçmesi sağlanır. Bunun ne kadar önemli bir fiil olduğunu şeker hastalarının yaşadıklarıhaller bize göstermektedir. Ya pankreastan insülin salgılanmasında ya da salınan insülinin reseptöre bağlanması yada bağlandıktan sonra iş görmesi safhalarında problem yaşayan bu hastalar, ömür boyu yiyip içtiklerinin hesabınıyapmak ve sürekli ilaç kullanmak zorundadırlar. Bu insanların yaşadıkları ile belki de İlahi kudret canlı varlıklariçinde ve bütün canlılık tezahürlerinin devamında çok önemli bir yeri olan bu işleyişi idrak sahiplerinehissettirmek için bu hali yaşatmaktadır. Akıl almaz bir şekilde kainat çarklarının dönüşü ile sürekli bir dönüşümhali sergileyen rızıklar, farklı kanallarla ihtiyaç sahibi bedenlere ulaşırlar ve o bedenlerde rızkın en inceunsurlara kadar ulaştırılması ve kullanılabilmesi için gerekli sistem hazırdır. Bu sistemin planı belki ilk atomun içinde,belki de Hz Adem’in ilk hücresinde ya da hücrelerinde kayıtlıydı. Varlığın makro boyutunda muhteşem birorganizasyonla dönen ve bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç anlarında onlara yetiştirilen rızık ilk atomla DNA ve RNAşeklindeki karmaşık moleküllerin oluşumuyla protein sentezi ile ve her bir canlının hücrelerinin tanzimiyle alakalıdır.Hepsi aynı kudretin elinden çıkıyor olmalıdır ki, ilk atomla DNA ve RNA arasındaki ve bu moleküllerle bizim hücrelerimizarasındaki milyarlarca yıldır süren işleyişte bir kopukluk olmaz. Bu muhteşem bağlantılarla Rahmanın sofrası olankainatta, canlılar adedince canlılardaki hücreler adedince, hatta hücrelerdeki genler adedince külli bir Rezzakiyethakikati görülmektedir.

Bundan sonraki ilk lokmanızda bu lokmanın ağzınıza kadar ulaşabilmesi için dünya ve kainatı da içinealan büyük bir sistemin kurulu olması gereğini aklınıza getirin. Elinizdeki lokmanın o hale gelebilmesi için güneşsistemi, dünyadaki işleyişler ve bütün varlıklardaki nizamı, sonra lokmanın bedeninize girdikten sonraki geçirdiğisafhaları düşünün. Bu lokmanın bedenin ihtiyaçlarına göre parçalanışını en ince ayrıntılarına ayrılışınıve glukoz haline dönüşmüş kısmının kullanılabilmesi için lazım olan insülinin parçalanmış lokmadaki glukozkana karıştığında hazır olacak şekilde hazırlanışını tahayyül edin. Sonra bu insülinin sentezlenmesi için lazımolan DNA ve RNA’nın, dünyanın yaratılışını taa erken safhalarında hazırlandığını hatırlayın. Bütün bunlarınardından Rahmanın size bu lokmayı ulaştırmak için kainatı bir sofra-i nimet şeklinde hazırladığını ve bütün hücrelerinizinher bir andaki ihtiyacını bilip onlara yetiştirdiğini tahayyül ederek zikrinizi, fikrinizi ve şükrünüzü kainatkadar, canlılar kadar ve canlılardaki hücreler kadar genişletmenin hazzını yaşayın. Rahmanın Rezzak burcundatecellisini görmekle Onun size olan şefkatini ve muhabbetini hissedip o sonsuz sevgiye nasıl layık olabileceğinizi venasıl mukabele edebileceğinizin planını bu lokmayla beraber yapmaya başlayın.