Apoptosis Mutlak Bir Rahmete İşarettir

Bedenimizle ilgili bütün gerçekleri bilseydik, herhalde ömrümüzün tamamı Halık-ı Zülcelale şükretmekle geçerdi.Mesela, her gün yüzlerce hücremizin kanserleştiğini, daha doğrusu kanser hücresine dönüştüğünü bilseydik, her gününsonunda kanser olmadığımız için Yaratana şükrederdik. Tıpta yeni yeni keşfedilmeye başlanan kontrollü hücre ölümü,tıbbi ifadesi ile "apoptosis" bedenimizin bizim ve varlık alemindeki güçlerin dışında bir kudret tarafındankontrol edildiğinin açık işaretlerini ortaya koymaktadır.

Bir hücrenin zarı ile, içindeki kompleks organelleri ile ne kadar mucizevi bir mahluk olduğunu düşündüğümüzde o mükemmelyapının ince bir sanat, hassas bir terazi ve her şeyi en ince detaylarına kadar bilen bir ilim gerektirdiği açıkçaortaya çıkmaktadır. Hele bu hücrenin işlevsiz hale gelip, zarar verecek duruma dönüştüğünde adeta intihar etmesimutlak bir hikmet, akıl almaz bir kuşatıcılık ve hücreleri de içine alan genişlikte emirlerini yürütebilen mutlakbir irade gerektirdiği en ufak şüpheye yer bırakmaksızın gözlenecektir. Bu muhteşem işleyişte insanı ve onun bütünözelliklerini zerrelerine kadar tanıyan kuşatıcı bir ilmin gerektiği gözlenmektedir. Bu ilim tezahürleri ile gözükmekte,ancak sahibini bulmak bir mücadele veya ruhani bir seyir gerektirmektedir. Yani varlık aleminde işleyişin tezahürleri vebu tezahürlerin gerisinde ilim, hikmet ve sanat gözlenmekte, ancak bunların nereden kaynaklandığına dair yalnızca işaretlerbulunmakta; sanat sahibi kendini aşikare ifade etmemektedir. İmtihanın sırrı da burada yatıyor olmalıdır. Fiil açıkçagözükmekle birlikte, fail kendini bu fiillerle ifade edip, sanatına ve saltanatına yerleştirdiği güzelliklerle adetaşuur sahiplerini latif bir cilve ve hoş bir fısıltı ile kendine çağırmaktadır.

İnsanın çevresini, kainatı ve kendi bedenini tanıma yolundaki asırlardır süren çabaları, her geçen gün, onu herşeyin işleyişinin gerisindeki gizli kudrete icraatları ile kendini hissettirip, aşikar görünümü sonraya erteleyenesrarengiz saltanata adım adım yaklaştırmaktadır. İşte buna açık bir örnek olarak bedenin değişimleri, başkalaşımlarıhummalı faaliyetler içerisinde bu işleyişe zarar verecek hücrelerin kendilerini imha etmeleri bu hücrelerin kabiliyetisonucu ortaya çıkamaz. İnsanın var olduğu günden beri asırlardır süre gelen bu faaliyetlerin kendi kontrolü altındasağlanmadığı da açıktır. Bu fiilde gözlenen varlık ve insanlığı kuşatan mutlak rahmet kendini hücreler dili ileifade etmektedir. Tarifinde de söylendiği gibi: "Kontrollü hücre ölümü," bir kontrolün varlığını peşinenkabul etmektedir yani fiil gözlenmekte ve kabul edilmekte, ancak bu fiilin nereye ve kime verileceği noktasında problemleryaşanmaktadır. Oysa hayatın gerçek anlamı bu noktada yatıyor olmalıdır. Güzellik ve görünmek arasındaki ince sırrınbir tezahürü olan kainat, asıl itibarı ile yaratandan yaratılana bir mektup güzellikleri ifade eden edebi bir şiirgibidir. Apoptosis’de Şafi-i Hakiki bütün bedenleri kuşatan şekilde ve asırlardır insan bedenine saklanmış apoptosissırrı ile güzelliğinin bir başka veçhesini gözler önüne sermektedir. Hz. Adem’den beri işleyen sistem bu gün keşfedilmişolmakla, bedenimizi kuşatan şifa ve kudret bir şekilde bu asrın insanlarına ifade edilmiş olmaktadır.

Bu kadar canlı beden içerisindeki dönüşümler, başkalaşımlar, devirler ve hareketlilikler ahenk içerisinde yürürkençatlak seslerin temizleniyor olmasında, mutlak bir rahmet gözlenmektedir. Şimdi işlerin tam anlamıyla kontrol edilmediğiniifade anlamında kullanılan "işimiz Allah’a kaldı" cümlesinin ne kadar yersiz ve anlamsız olduğu açıkçaifade edilmektedir. İşlerin başka bir mercie verilmesinin şu kainat içerisinde mümkün olmadığı bir yana bırakılırsa,Allah’a tevdi edilen işin çok daha sağlam yürüyeceği apoptosis örneğinde açık bir şekilde gözlenmektedir. İlk işimizAllah’tadır. Başka birileri yürütüyorken ona kalmadığı gibi işlerin onun emri ve kudreti ile yürüyor olmasınınhayatımıza getirdiği pek çok kolaylıklar vardır. Trilyonlarca hücrenin her gün kontrol edilip, hangisinin yapısındabir bozukluk olduğunu tespit ederek onu imha etmenin bizlere kaldığını hayal etmek bile korkunç. Günlük işlerimizi yürütürkenbedenimizdeki kanserleşen hücrelerin her şeye ilimi ve kudreti uzanan bir kudret tarafından kontrol edilir şekilde imhaedildiğini bilmek, çok büyük rahatlık. Rahmeti ve hikmeti ile bütün bedenimizi kuşatan ve en az hücrelerimizadedince kendi varlığını ve birliğini hissettiren Rabb-ı Rahim’e, Şafi-i Hakiki’ye hücrelerimiz adedince, kansersizgeçen günlerimiz adedince hamd olsun.