Kur’an-ı Kerim’i Risale-i Nur ile Öğrenme Metodu

Kenan Demirtaş ile Risale-i Nur rehberliğinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye dair okumalar yapacağız.

Program 17 Ekim 2017-26 Aralık 2017 tarihlerinde her Salı 18.00-19.30 arası Risale-i Nur Enstitüsü’nde uygulanacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

 • Devam zorunluluğu vardır.
 • İlk hafta metot müzakeresi yapılır.
 • Diğer haftalarda aşağıda belirtilen Risale-i Nur eserleri bir Kur’ân tefsiri olarak nasıl okunacağının pratiği yapılır.
 • Ücretsizdir.
 • Erkeklere mahsustur.
 • Bir kişi en fazla iki RNE programına katılabilir.

DANIŞMAN:

Kenan Demirtaş

DANIŞMAN ASİSTANI:

 • Katılımcılardan belirlenecektir.

RİSALE-İ NUR İŞLENİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Risalelerin başlarındaki ayetlerin ele alınması. Mealleriyle beraber ezberlenmesi.
 • MAnaya dikkat edilerek düz okuma yapılması.
 • Risaleleri başındaki ayetle metin arasında irtibat kurularak ana fikir çıkarma metodunun öğrenilmesi (yani risalelerin bina edildiği kaidelerin çıkarılması).
 • Bilinmeyen kelimelerin öğrenilmesi.
 • Terimlerin (ıstılahların) araştırılıp öğrenilmesi.
 • Konunun (ayetin) günlük hayatta nasıl tatbik edileceğinin müzakere edilmesi.

KAYNAKLAR:

 • Lem’alar, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (1. Lem’a)
  (Bu lem’ada konunun bina edildiği kaidenin nasıl çıkarılacağının öğrenilecek)
 • Mektubat, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (1. Mektub)
  (Burada Lâzım-ı mezheb kaidesinin öğrenilmesi ve bunun araştırmalarda, yazılarda, derslerde vs. uygulanması işlenecek)
 • Sözler, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (1. Söz, 10. Söz, 20. Söz, 25. Söz.)
 • Şualar, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (7. Şua)
  (Burada da tevhidin ispat metoduyla haşrin ispat metodu arasındaki fark işlenecek)
 • Hak Dini Kur’an Dili Tefsiri, Elmalılı Hamdi Yazır
 • Risale-i Nur’da Geçen Terimler ve Kavramlar, Kenan Demirtaş, Söz Basım Yayın.

SES KAYITLARI:

17.10.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

24.10.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

31.10.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

07.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

14.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

21.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

28.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

05.12.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

12.12.2017 tarihli ders kaydı:

(ses kaydı alınamadı)