Köprü Buluşmaları Güz ’18: Faruk Soylu

Dil, Millet ve Milliyet İlişkisi

Faruk Soylu ile Köprü’nün 123. sayısında yayımlanan “Dil, Millet ve Milliyet İlişkisi” isimli makalesini müzakere edeceğiz. Makalenin özeti şu şekildedir:

Bir dilin, konuşulduğu toplumu etkilemesi kaçınılmaz ve inkâr edilmez bir vakıadır. Dil bir yandan toplumun ortak anlaşma ve iletişim aracı görevini görürken, diğer yandan taşıdığı değerleri toplumun mensuplarına aktararak onların eğitimini de üstlenir. Bir dil, bu sebeple onu konuşan insanların duygu, düşünce ve ruh dünyalarının oluşumunu ve gelişimini de derin etkiler. Dil, bütün unsurlarıyla uzun bir zaman diliminde yavaş yavaş gelişir. Dilin gelişimine en büyük katkıyı veren kurumlardan biri de dindir. İslâm dininin iman, ibadet, adalet, ahlâk ve muamelata dair tavsiyeleri müminlerin dünyasında derin tesirler meydana getirmiş ve müminler Kur’ân’a uygun hayat tarzlarını, hayata ve kâinata bakış tarzlarını konuştukları dile yani Arapçaya yansıtmışlardır. Zamanla Arapçada oluşan dinî ıstılah ve edebiyat, İslâm’a giren diğer milletlerin de dillerine geçmiş ve İslâm milletlerinin ortak kültür unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu makalede dil ile toplum arasındaki etkileşimi; dilin milletlerin oluşumundaki rolünü; toplumu şekillendirmede dile biçilen rolü inceleyecek ve Bediüzzaman’ın hem dile, hem de dil ile milliyet ve millet kavramları arasındaki münasebetlere nasıl baktığını ele alacağız.

📅 18 Kasım 2018
🕑 14.00-16.00
📌 Risale-i Nur Enstitüsü, Fatih

Not: Erkeklere mahsustur.