Köprü Dergisi

Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017

"Köprü" 138. Sayı

 • Said Nursi’ye Göre Meşrutiyet ve Cumhuriyet

  According to Said Nursi Constitutionalism and the Republic

  Abdulkadir Menek

  Öğretim Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi

  Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 73-87

  Öz

  Son dönemlerde yetişmiş ve adından en çok söz ettiren büyük bir İslam âlimi olan Said Nursi, Osmanlı Devleti’nin son yıllarından itibaren tartışma konusu olmuş önemli meselelere ilişkin olarak görüşlerini beyan etmiş ve bu konuda yapılan tartışmalara katılmıştır. 1907 yılının sonlarında doğudaki medreseleri ihya ve yenilerinin kurulması gayesiyle İstanbul’a gelen Said Nursi, kendini bu günlerde İstanbul’da büyük bir hararet ve heyecanla yaşanan meşrutiyet ve İslamiyet konulu tartışmaların tam ortasında bulmuş ve uygun bulduğu her zeminde bu konu ile ilgili görüş ve düşüncelerini ifade etmeye çalışmıştır. Bu görüşler, o günlerin karmaşa ve keşmekeşinde, büyük bir ilgi ile takip edilmiş ve bu meselenin zihinlerde hak ettiği anlamı ile yerleşmesinde çok büyük katkılarda bulunmuştur. Aslında bugün bile bazı zeminlerde meşrutiyet-cumhuriyet-demokrasi ile İslamiyet arasındaki münasebet konusunda bazı tartışmaların yaşandığı söylenebilir. Bu makale, bu konu ile ilgili olarak yaşanan bu önemli tartışmalara bir katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır.

  Anahtar Kelimeler

  Cumhuriyet, demokrasi, devlet, meşrutiyet, laiklik, seçim, siyaset.


  Abstract

  Said Nursi, as a great Islamic scholar who has grown up in recent times and made an indelible impression about his name, declared his views on important issues that had been discussed since the last years of the Ottoman Empire and participated in the discussions on those subjects. Said Nursi, who came to Istanbul with the intention of establishing a Medresetüz-Zehra in the east in the late 1907, found himself in the midst of the debates about Islam and the constitutionalism that are hot topics on these days and, at every appropriate time, tried to express his own ideas. These views have been followed with great interest in the chaos of those days, and contributed greatly to the explanation of these subjects. In fact, even today, it can be said that there has been some debates about the relationship between constitutionalism, republic, democracy and Islam in some grounds. This article has been written to contribute the debates about these subjects.

  Key Words

  Constitutionalism, democracy, election, politics, republic, secularism, state.


  Yazının devamı için lütfen tıklayınız!