Köprü Dergisi

Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017

"Köprü" 138. Sayı

 • Nur Hareketinin Yeni Tarihsel Kavşağı ve Risalelerin Kök Paradigmalar Üzerinden Kitlesini Sürekli İnşası

  Risale-i Nur Movement at a New Historical Crossroad and the Perpetual Construction of Its Community by Root Paradigms in Risale-i Nur

  İbrahim Kaygusuz

  Sosyolog (doktora), Süleyman Demirel Üniversitesi

  Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 35-50

  Öz

  Risale-i Nur hareketi, tarihsel sürecinde, kendi varoluşsal akışını etkileyen bir dizi toplumsal olayla karşı karşıya gelmiştir. Hareketin kurucu aktörü olan Said Nursi’nin 1960 tarihinde vefat etmesi ile 12 Eylül 1980 İhtilali bu olaylardan iki tanesidir. 15 Temmuz 2016 tarihi, Nur hareketinin yeni bir tarihsel kavşağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Sosyolog Şerif Mardin, Bediüzzaman Said Nursi Olayı adlı çalışmasında Victor Turner’a ait “kök paradigma” kavramı üzerinden Nur hareketinin “kendini yeniden üretme” sürecini anlamaya çalışmaktadır. 15 Temmuz hadisesi ile birlikte tarihinde üçüncü bir faz’a geçen Nur hareketinin, risale metinlerindeki “kök paradigmalar” üzerinden kendini yeniden nasıl ve hangi istikamette inşa edeceği birinci kritik imtihan olarak karşımızda dururken; bu yeni tarihsel kavşakta Müslüman entellektüellerin, dindar kitlelerin ve siyasal iktidarların Nur hareketi ile küresel güçlere yaslanmış olan sapkın FETÖ hareketi arasında ahlaki olmayan bir ilişki kurup kurmayacakları ikinci önemli imtihan olarak karşımızda durmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  15 Temmuz, kök paradigma, lehçe, Nur hareketi


  Abstract

  Risale-i Nur Movement confronted a certain number of turning points in its history which also influenced the fundamentals in its development. The passing of its founder and the 1980 coup d’état are two examples. 15 July 2016 is also a new crossroad for Risale-i Nur Movement. Sociologist Şerif Mardin tries to understand the “self-reproduction” process of Risale-i Nur Movement in his work The Case of Bediüzzaman Said Nursi by using the concept of “root paradigm” which is coined by Victor Turner. The way of self-reconstruction of Risale-i Nur Movement by using its root paradigms is the first crucial examination of the movement. At this new historical crossroad, whether the Muslim intellectuals, religious communities and political powers will claim a connection between the Risale-i Nur Movement and FETO organization is the second important examination.

  Keywords

  July 15, language, Nur Movement, root paradigm.


  Yazının devamı için lütfen tıklayınız!