Köprü Dergisi

Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017

"Köprü" 138. Sayı

 • Kur’an’ın Tevhid Hakikati ve Risale-i Nur’daki Tevhid Risaleleri

  The Tawhid Truth of the Qur'an and the Tawhid Epistles in the Risale-i Nur

  Mustafa Said İşeri

  Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 5-34

  Öz

  Bu makalede öncelikli olarak tevhid hakikati kavramsal olarak incelenecek. Ardından ezeli kelamda tevhidin dört hakikat unsurundan ilki olması üzerinde durulacak. Daha sonra başta Resul-i Ekrem (asm) olmak üzere tüm peygamberlerin en birinci davalarının tevhid esasına dayandığı gerçeğine işaret edilecek. İslam düşüncesinde tevhide dair tartışmalara ve karşılaşılan aşırılıklara değinildikten sonra dua ve ibadetlerde halis bir tevhid hakikatinin olması meselesine odaklanılacak. Ayrıca makalede Bediüzzaman’ın tevhid-i zahiri ve tevhid-i hakiki ayrımı üzerinde de durulacak. Son olarak ise Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan tevhid risaleleri hakkında bazı bilgilere yer verilecek ve birbirinden çok farklı muhtevalara sahip bu risalelerin tevhid açısından önemi kısaca vurgulanacak.

  Anahtar Kelimeler

  Ta’til, teşbih, tevhid, tevhid risaleleri, tevhid-i hakiki.


  Abstract

  In this article, first of all, the concept of tawhid will be conceptually examined. Then, the emphasis will be on the relation of the four elements of truth to the eternal words. Later, it will be pointed out that the first cases of all the prophets, firstly Hz. Muhammed are based on the principle of tawhid. After discussing the tawhid in the thought of Islam and the excesses encountered, the focus will be on the fact that there is a tawhid truth in prayer and worship. In addition, Bediuzzaman’s distinction between tevhid-i zahiri tevhid-i hakiki be emphasized. Finally, some information about the tahwid epistles in the Risale-i Nur Collection will be given, and the significance of these consequens in term of tevhid, which are very different from each other, will be briefly emphasized.

  Key words

  Comparison, deny Allah’s attributes, divine unity, tawhid, tawhid epistles, tevhid-i hakiki.


  Yazının devamı için lütfen tıklayınız!