Köprü Dergisi

Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017

"Köprü" 138. Sayı

 • Irkçılığın Reçetesi: Tevhid Eksenli Bilim Eğitimi ve Din

  Atilla Yargıcı

  Doç. Dr., Harran Üniversitesi

  Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 105-111

  Giriş: Irkçılığın Sebepleri ve Sonuçları

  19 ve 20. yüzyıllar ırkçı anlayışların yayıldığı ve kabul gördüğü yüzyıllardır. Özellikle Avrupa ülkelerinde beyaz ırkın üstünlüğü düşüncesi, beyaz adamın diğer kıta ve medeniyetlere emperyalist, sömürgeci bir anlayışla yayıldığı bir dönemde, “geri kalmış” ülkeleri sömürüp, insanlarını köle gibi kullanmanın en temel dayanağını oluşturmuştur. Tabiri caiz ise minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. İnsanlığın ortak çabasının ürünü olan ve büyük ölçüde İslam dininin bilime bakış açışının ve Müslüman ülkelerdeki bilimsel tekamülün çok önemli katkısı olan bilimsel gelişmeleri, beyaz adam kendine mal edince, bu üstünlüğü “öteki”ni, yani başka ırktan ve dinden olanları sömürgeleş- tirmeye veya tarih sahnesinden silme gayretine gerekçe yapmıştır. Sözde bilimsel bazı teoriler de bu sömürgeciliği, ayrımcılığı, çatışmaları körüklemiştir. Belki de böyle bir maksat için uydurulmuştur bu teoriler. Teorinin Darwinizm olduğunda şüphe yok.


  Yazının devamı için lütfen tıklayınız!