Köprü Dergisi

Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017

"Köprü" 138. Sayı

 • Cemaat Nedir, Ne Değildir?

  Levent Bilgi

  Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi

  Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 135-143

  Cemaat olmak veya cemaat olarak hareket etmekle ilgili çok güzel ayetler bulunmakta; “Ey inananlar, Allah’tan O’na yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olun. Ve topluca Allah’ın ipine (Kur’an’a) sarılın, ayrılmayın” ve “Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.” gibi. Ve birçok hadiste bulunmakta; “Cemaat rahmettir, tefrika ise azaptır,” “Allah’ın eli cemaatle beraberdir” ve “Bereket cemaatle beraberdir” gibi.

  Bu ayetleri ve hadisleri çoğaltabiliriz. Ve biraz Kur’an ve hadis ile hakkıyla ilgilenen kimsenin cemaate, cemaat olmaya karşı çıkması mümkün değil. Problem cemaat olmanın iyiliği veya kötülüğü değil. Cemaatin ne olup, ne olmadığıdır.

  Cemaat veya cemaat olmak, cemaat halinde hareket etmek, cemaate karşı çıkmak veya çıkmamak. Bir buz parçası nev’indeki enaniyeti eritip havuza atmak. Kardeşine karşı rekabetkarane davranmamak; gıpta damarını kırmamak; hased etmemek. Bu gibi birçok kelime ve terkiplerin neleri ifade ettiğini anlamak için üzerlerinde çok düşünmeliyiz.

  Bu bağlamda İhlas Risaleleri’nin, Risale-i Nur eserleri içinde anlaşılması en zor parçalarından olduğunu söyleyebilirim. Onun içindir ki kavgalar, ayrışmalar, gürültü- ler, cemaat içi haksızlıklar kendimizi bildik bileli bir türlü bitmiyor ve devam edip gidiyor. İhlas Risaleleri’nden alıntılar yapmak, o hakikatleri sloganlaştırarak anlaşılmaz kılmak çok kolay. Zor olan o prensiplerin özüne vakıf olabilmek. Pratiğe dökebilmek. Yazımızda İhlas Risaleleri’ni nakilcilik yapmadan anlamaya çalışacağız.


  Yazının devamı için lütfen tıklayınız!